พิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม


ที่อยู่:
หมู่ 3 บ้านปลายคลอง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์:
0-3951-2636
วันและเวลาทำการ:
กรุณาแจ้งล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2535
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ของดีศรีเมืองตราดในพิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม

ชื่อผู้แต่ง: มโน กลีบทอง | ปีที่พิมพ์: ปีที่18ฉบับที่ 3,4 ก.ค.-ธ.ค. 2535

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม

ชื่อผู้แต่ง: วัดบุปผาราม | ปีที่พิมพ์: 2535

ที่มา: กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิชาการ กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

อันซีน“บุปผาราม” วัดงามเมืองตราด

ชื่อผู้แต่ง: ปิ่น บุตรี | ปีที่พิมพ์: 18 พ.ค. 2554;18-05-2011

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 16 กรกฎาคม 2558


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม

วัดบุปผาราม หรือวัดปลายคลอง เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาโดย "หลวงเมือง" ในปี พ.ศ. 2191 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2225 รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 
ภายในบริเวณวัดมีอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่ามากมาย อาทิ เขตพุทธาวาส ประกอบด้วยอุโบสถ ซึ่งภายในตกแต่งด้วยจิตรกรรม และมีลักษณะอิทธิพลจีนเช่นการเขียนภาพมังกรคู่ ภาพคนจีนถือธูป และการประดับฐานชุกชีด้วยเครื่องถ้วยจีน วิหารพระพุทธไสยาสน์ก็ประดับด้วยเครื่องถ้วยเช่นกัน วิหารฝากระดาน มีฐานแอ่นโค้งแบบสมัยอยุธาตอนปลาย เจดีย์ และกลุ่มมณฑป
 
เขตสังฆาวาสประกอบด้วยหอสวดมนต์ เป็นศาลาไม้ยกพื้นสูง หลังคาประดับเครื่องลำยองตกแต่งด้วยไม้แกะสลักปิดทอง ศาลาการเปรียญเป็นศาลาโถง เครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผา ศาลาอกแตก ศาลาลงสรง และกุฏิไม้ ซึ่งก่อสร้างเป็นศาลาเดี่ยว มีขนาดตรงตามพุทธบัญญัติ ทุกประการส่วนหอระฆังนั้นมีการดัดแปลงเปลี่ยนเสาไม้เดิมเป็นเสาคอนกรีต อาคารต่างๆ ดังกล่าวนั้น สันนิษฐานจากรูปแบบและสภาพ น่าจะมีอายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่ 24 - 25 มิได้เป็นอาคารที่สร้างมาพร้อมกับการก่อตั้งวัด
 
พิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม เริ่มดำริที่จะก่อตั้งในปี 2527 เนื่องจากโบราณวัตถุของวัดมีอยู่มากและเก็บไว้ในหลายที่ ไม่มีที่จัดเก็บอย่างถาวร ประชาชนผู้สนในจะเข้าใจและศึกษาก็ไม่มีโอกาส คณะกรรมการวัดจึงต้องการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ขึ้น จัดหาทุนจากการทอดผ้าป่าสามัคคี ทอดกฐิน และรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา โดยทำพิธีวางศิลาฤกษ์ในปี 2531 แล้วเสร็จในอีกสองปีต่อมา โบราณวัตถุสำคัญที่จัดแสดง อาทิ พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปแบบสุโขทัย พระพุทธรูปทรงเครื่อง พระพุทธรูปบุเงินบุทอง เครื่องถ้วยจีน(เครื่องลายคราม) เครื่องถ้วยเบญจรงค์ เครื่องถ้วยยุโรป
 
ข้อมูลจาก : 
1. วัดบุปผาราม. พิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม. กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิชาการ กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2535.
2. สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 174 มรดกสถาปัตยกรรมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับบลิชชิ่งจำกัด (มหาชน), 2547.
ชื่อผู้แต่ง:
-

“ตราด” เมืองต้องห้าม...พลาด กับวัดไม่ควรพลาด...“วัดบุปผาราม” วัดงามสุดคลาสสิก

“วัดบุปผาราม” ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการ บ้านปลายคลอง ต.วังกระแจะ อ.เมือง เป็นวัดที่ได้ชื่อว่ามีอายุเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดตราด มีอายุมากกว่า 300 ปี ตามประวัติระบุว่า...วัดบุปผารามสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยของพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.2195) โดย “หลวงเมือง” คหบดีชาวบ้านเกาะกันเกราผู้คิดริเริ่มสร้างวัด ได้ร่วมมือกับชาวบ้านเสาะหาพื้นที่สร้างวัด เมื่อพวกเขาออกสำรวจเรื่อยมาจนถึงบริเวณที่ตั้งวัดในปัจจุบัน ต่างพากันได้กลิ่นดอกไม้หอมอบอวล แต่ว่าหาต้นดอกไม้แหล่งกำเนิดกลิ่นไม่พบ
ชื่อผู้แต่ง:
-

อันซีน“บุปผาราม” วัดงามเมืองตราด

วัดบุปผาราม ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในเมืองตราด ตามประวัติเล่าว่า วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในยุคของพระเจ้าปราสาททอง ราวๆ พ.ศ. 2195 ก่อนสร้างวัด "หลวงเมือง" คหบดีชาวบ้านเกาะกันเกรา ผู้คิดสร้างวัด ได้ร่วมมือกับชาวบ้านเสาะหาพื้นที่ พวกเขาเมื่อสำรวจเรื่อยมาจนถึงตรงบริเวณนี้(ที่สร้างวัดในปัจจุบัน) ต่างพากันได้กลิ่นดอกไม้หอมตลบอลอวล แต่ว่าหาต้นไม้แหล่งกำเนิดกลิ่นไม่พบ จึงตกลงปลงใจที่จะสร้างวัดขึ้นในบริเวณนี้ เพราะเชื่อว่านี่คือนิมิตหลายอันดี และพื้นที่สร้างวัดก็ตั้งอยู่บนเนิน เมื่อสร้างวัดขึ้นมาจะดูโดดเด่น จึงทำการสร้างวัดขึ้นมาพร้อมกับตั้งชื่อว่า “วัดบุปผาราม” ที่หมายถึงสวนดอกไม้ หรืออารามแห่งดอกไม้
ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-