พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร


พิพิธภัณฑ์เด็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยภายใต้แนวคิด “Learning for Young Creative Mind” ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ (Method of Learning) ที่มีแรงจูงใจ (Motivation) ทีหลากหลาย ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง ได้แก่ 1.อาคารทอตะวัน เป็นอาคาร 3 ชั้น รูปทรงครึ่งวงกลม ส่วนกลางเป็นโถงโล่ง ชั้น 1-3 เป็นพื้นที่สร้างสรรค์นิทรรศการความรู้ที่เหมาะสมกับเด็กในช่วงอายุ 7-12 ปี 2.อาคารสายรุ้ง เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่สร้างสรรค์นิทรรศการความรู้สำหรับเด็กและผู้ปกครองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในช่วงอายุ 0-6 ปี ปัจจุบันปิดดำเนินการถาวร

ที่อยู่:
เลขที่ 810 ถ.กำแพงเพชร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์:
02-246-6144
วันและเวลาทำการ:
อังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.0-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2558
เนื้อหา:
สถานะ:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เปิดพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ 2

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 3/21/2545

ที่มา: ผู้จัดการ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

เปิดอาคารพิพิธภัณฑ์เด็ก

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: ปีที่22ฉบับที่ 11 ก.ย. 2544

ที่มา: ศิลปวัฒนธรรม

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์เด็ก

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 26/08/2544

ที่มา: ไทยรัฐ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์เด็ก ๆ กับภาพมายา ดวงตามหัศจรรย์

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 4/25/2547

ที่มา: มติชนรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์เด็กแหล่งเสริมปัญญาราคาถูก

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 10/27/2542

ที่มา: ผู้จัดการ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

DRAWING in the MASSES

ชื่อผู้แต่ง: Aree Chaisatien | ปีที่พิมพ์: 9/26/2547

ที่มา: The Nation

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

การออกแบบนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพฯ

ชื่อผู้แต่ง: สมานใจ อนุรัตน์พานิช | ปีที่พิมพ์: 2536

ที่มา: กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แหล่งค้นคว้า: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อสนองพระราชดำริที่ปรงปรารถนาให้เด็กและเยาวชนไทยมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาส

พิพิธภัณฑ์เด็ก ให้ความสำคัญต่อวิธีการนำเสนอที่ตอบสนองกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยสิ่งสำคัญที่สุดคือ การเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการทดลองและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและนี่คือก้าวแรกแห่งการจุดประกายความสนใจ ความอยากทำ ความรู้สึกสนุกสนาน ข้อมูลหรือองค์ความรู้ในชุดนิทรรศการนั้นไม่สำคัญเท่าการปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และทำให้เด็กตระหนักว่า ความรู้นั้นสัมพันธ์กับชีวิตเขาอย่างไรบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์เด็กฯ จึงเปลี่ยมด้วยความอิสระ สดใส เบิกบานในการเรียนรู้

องค์ความรู้แบบบูรณาการโดยยึดตัวเด็กเป็นศูนย์การเรียนรู้ ถ่ายทอดผ่านรูปแบบชุดนิทรรศการ และกิจกรรมหลากหลาย ภายใต้แนวคิด "เอกภาพบนความหลากหลาย" นำเสนอผ่านชุดนิทรรศการใน "เส้นทางสู่การเรียนรู้" ใน 3 อาคารหลัก ได้แก่

อาคาร 1 ชั้นที่ 1 ภาคชีวิตของเรา เรียนรู้การดำเนินชีวิตอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายและตระหนักในคุณค่าของชีวิตตนเอง ประกอบด้วยชุดนิทรรศการ "หนูเกิดมาได้ยังไง ลองเข้าไปห้องกำเนิดชีวิต" เรียนรู้อวัยวะสำคัญในร่างกายจาก "เครื่องเอกซเรย์วิเศษ" สมองส่วนไหนทำหน้าที่อะไร ต้องไปกดปุ่ม "สมองมหัศจรรย์" ภาควิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างจิตใจแสวงหาความจริงและกระบวนการคิดแบบเป็นวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยชุดเครื่องเล่น "ท่อลมส่งจดหมาย" เพื่อเรียนรู้เรื่องพลังลม สนุกสนามกับ "ฟองยักษ์มหัศจรรย์"

ชั้นที่ 2 ภาควัฒนธรรมและสังคม วิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์มีความหลากหลายทุกคนล้วนเป็นสายพันธุ์เดียวกันและสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประกอบด้วยชุดนิทรรศการ "บ้านนานาชาติ" เพื่อให้ความรู้ว่าคนแต่ละชาติเขาแต่งตัวแบบไหน ขึ้นรถไฟเที่ยวเมืองไทย 4 ภาค "ลานบ้านลานวัด" เพื่อการเรียนรู้การละเล่นพื้นบ้านไทย

ชั้นที่ 3 ภาคเทคโนโลยีใกล้ตัว รู้จักวิเคราะห์คุณและโทษของเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ ชุดนิทรรศการชี้ชวนให้ลองเสียบปลั๊กอันใหญ่เพื่อให้รู้ว่า "ไฟฟ้ามาจากไหน" รถยนต์ทำงานอย่างไร มาเรียนรู้ได้ที่ The car engine และพาคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันดูว่าขับรถอย่างไรให้ปลอดภัย และสนุกสนานกับการเรียนรู้เทคนิคการถ่ายทำ หรือมาลองหัดเป็นดีเจตัวน้อย

อาคาร 2 ชั้น 1 ภาพนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ เรียนรู้พระราชกรณียกิจและพรรณไม้ ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ำ มารู้จักพรรณไม้หลากหลายและแอบดูชีวิตในร่มไม้ในสวนสมเด็จฯ

เมืองสายรุ้ง เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า สำหรับเด็กๆอายุไม่เกิน 6 ปี

อาคาร 3 ภาคธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในฐานะเพื่อนร่วมโลกและเห็นการดำรงชีวิตที่สมดุล ลองไปส่อง คลำ ฟัง ชีวิตที่อยู่ในดิน แอบดูนางพญาปลวกตัวใหญ่ อยู่ในรับปลวกรู้จักปลาน้ำจืดของไทยและหาคำตอบว่า น้ำมาจากไหนได้จาก "วัฏจักรน้ำ"

ข้อมูลจาก : แปลน รีดเดอร์ส. 100 พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ-ปริมณฑล: โลกกว้างอยู่ไม่ไกล. กรุงเทพฯ : แปลนพริ้นติ้งแอนด์พับลิงชิ่ง, 2546. หน้า 84.

ชื่อผู้แต่ง:
-