ศูนย์บูรณะหอไตรวัดตะกาดเง้า


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
เลขที่ 41 หมู่ 3 วัดตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทรศัพท์:
0-3945-5278
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2546
ของเด่น:
-
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์บูรณะหอไตรวัดตะกาดเง้า

ความเป็นมาของศูนย์บูรณะหอไตรวัดตระกาดเง้า สืบเนื่องจากในชุมชนตะกาดเง้า มีโบราณสถานที่สำคัญคือ หอพระไตรปิฎกในวัดตะกาดเง้า ที่สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2470 แต่หอไตรดังกล่าวมีสภาพที่ทรุดโทรม ชาวบ้านจึงช่วยกันดำเนินการบูรณะในปี 2546 โดยได้รับเงินจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) ธนาคารออมสิน เพื่อการบูรณะเป็นจำนวน 1 ล้านบาท แต่เงินจำนวนดังกล่าวไม่เพียงพอ กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม จึงเข้ามาสังเกตการณ์การทำงานของชาวตะกาดเหง้า และเห็นว่าชาวบ้านดำเนินการอย่างจริงจัง จึงให้เงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติม และให้กรมศิลปากรเข้ามาช่วยในการบูรณะ และยังสนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอีกด้วย 

เนื้อหาของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ เน้นให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวิถีชีวิตท้องถิ่น ผ่านทางโบราณสถานและโบราณวัตถุของวัดตะกาดเง้า โบราณสถานที่สำคัญของชุมชนคือ "หอไตร" ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎก และ "บุษบก" ซึ่งเป็นมณฑปขนาดเล็กแต่ด้านข้างโปร่ง ใช้เป็นที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุ เช่น พระพุทธรูป เป็นต้น ภายในหอไตรมีจิตรกรรมลายรดน้ำที่บูรณะขึ้นใหม่ นอกจากนี้ประติมากรรมหน้าบันงดงามเป็นที่น่าเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง ในส่วนของสมุดข่อยที่ทางวัดมีจำนวนมากนั้น ในขณะนี้ได้ว่าจ้างเจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทบุรีเข้ามาช่วยแปลความในสมุดข่อย มีทั้งที่เป็นตำรายา การตั้งบ้านเรือน 

ข้อมูลจาก:
1. การสำรวจภาคสนาม วันที่ 11 สิงหาคม 2546 (สมุทรปราการ - ฉะเชิงเทรา - จันทบุรี) 
2. การประชุมเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ภาคตะวันออก) จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร วันที่ 6 - 7 กันยายน พ.ศ. 2546 ณ โรงแรมพี.เอ็ม.วาย. บีช รีสอร์ท จังหวัดระยอง
ชื่อผู้แต่ง:
-