พิพิธภัณฑ์ตำรวจแม่สะเรียง


อาคารพิพิธภัณฑ์ ใช้อาคารเรือนไม้ที่ทำการของเจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณและพลาธิการ สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง เป็นห้องจัดแสดงวัตถุต่างๆ เช่น อาวุธปืน วิทยุสื่อสาร เครื่องหมาย อาภรณ์ภัณฑ์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในสถานีตำรวจ พร้อมกับการจัดนิทรรศการการเล่าขานเรื่องราวประวัติศาสตร์การก่อตั้งวงการตำรวจไทย ภายใต้พระบารมี และพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์แห่งสยาม ประวัติตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจแม่สะเรียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่อยู่:
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์:
053-681308-9
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 8.30 - 16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
อีเมล:
polismsr@gmail.com, suppression@windowlive.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2551
ของเด่น:
อาวุธปืน วิทยุสื่อสาร เครื่องหมาย อาภรณ์ภัณฑ์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในสถานีตำรวจ
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ประวัติโรงพักแม่สะเรียง

ชื่อผู้แต่ง: สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง | ปีที่พิมพ์:

ที่มา: สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง

แหล่งค้นคว้า: http://maesaraung.maehongson.police.go.th/

โดย: ศมส.

วันที่: 09 สิงหาคม 2564

ดูลิงค์ต้นฉบับ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ตำรวจแม่สะเรียง 104 ปี

เดิมสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สะเรียง ตั้งอยู่ริมถนนแม่สะเรียง หมู่ที่ 2 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ตั้งอยู่ติดกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สะเรียงไปทางทิศใต้  อาคารของสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สะเรียง เดิมนั้นเป็นอาคารชั้นเดียว ใต้ถุนสูงหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผารอบตัวอาคารทั้ง 4 ด้านสร้างบังเกอร์ ซึ่งทำด้วยไม้เนื้อแข็งหนาประมาณ 8 นิ้วเจาะรูสำหรับพลประจำบังเกอร์ละ 3 นาย อาคารหลังเดิมสร้างเมื่อ พ.ศ. 2447 ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 อาคารหลังเดิมชำรุดทรุดโทรมลง รัฐบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณในวงเงิน จำนวน 293,462 บาท มาสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สะเรียงขึ้นมาใหม่ตามแบบแปลนของกรมตำรวจ โดยสร้างในบริเวณเดิมในเนื้องที่ 4 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา แบ่งห้องทำงานเป็นห้อง ๆ มีห้องสารวัตรใหญ่ 1 ห้อง สารวัตรสีบสวน 1 ห้อง ห้องสืบเวร 1 ห้อง ห้องเก็บของกลาง 1 ห้อง ห้องควบคุมชาย 1 ห้อง ห้องควบคุมหญิง 1 ห้อง

ต่อมาสถานที่เดิมคับแคบลงการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อไม่มีความสะดวกพอทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สะเรียง จึงได้ต่อเติมเสริมใต้อาคารสถานีเป็นห้องสารวัตรสืบสวนสอบสวน ห้องสารวัตรปกครองป้องกัน ห้องคดี ห้องการข่าว และห้องสารวัตรป้องกันปราบปราม จ่ากองร้อย เป็นต้น ต่อมา เมื่อปี 2539 สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สะเรียง ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างอาคารที่ทำการใหม่ (แบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน สูง 3 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารกองกำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สะเรียง ) และเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 เสร็จสิ้นเมื่อปี 2540 ขนาดอาคารแบบมาตรฐาน

ส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์ ใช้อาคารเรือนไม้ที่ทำการของเจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณและพลาธิการ สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง เป็นห้องจัดแสดง โดยจัดแสดงโบราณวัตถุ เช่น อาวุธปืน วิทยุสื่อสาร เครื่องหมาย อาภรณ์ภัณฑ์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ พร้อมกับการจัดนิทรรศการการเล่าขานเรื่องราวประวัติศาสตร์การก่อตั้งวงการตำรวจไทย ภายใต้พระบารมี และพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์แห่งสยาม ประวัติตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจแม่สะเรียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551

ข้อมูลจาก: http://maesaraung.maehongson.police.go.th [accessed 20100323]

ชื่อผู้แต่ง:
-