พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์:
053-945024
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดในวันและเวลาราชการ
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
webmaster@mail.nurse.cmu.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่เดิมเคยเป็นแผนกพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2515 ซึ่งกว่าที่จะมาเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำของภาคเหนือและของประเทศแห่งหนึ่งนี้ อาจารย์ผู้บุกเบิกการศึกษาพยาบาล มช. ต้องทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ประกอบกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการมาครบรอบวาระ "42 ปี การศึกษาพยาบาล มช." และเพื่อให้ศิษย์รุ่นหลัง ๆ หรือบุคคลผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบถึงวิวัฒนาการความเป็นมาของคณะฯ และการศึกษาพยาบาล มช. ตลอดจนเป็นการมุ่งมั่นที่จะแสดงคารวะ และกตัญญูต่อปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิชาชีพการพยาบาล จึงได้มีการริเริ่มดำเนินโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นห้องเล็กที่มีความหมาย มีความทรงจำที่ดี มีค่าแก่การรำลึกถึงของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย-เชียงใหม่ ตลอดไป
 
ภายในห้องจัดแสดงด้านหน้า ประกอบด้วย ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนกลาง จัดแสดง คณะผู้ก่อตั้ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านในจัดแสดงไดโอราม่า อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตู้โชว์ส่วนกลางประกอบด้วยสิ่งของสำคัญอันเป็นสัญลักษณ์และเกียรติแห่งวิชาชีพได้แก่ พระราชดำรัสชองสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ เข็มกลัดและกระดุมติดยูนิฟอร์มรุ่นต่างๆ เป็นต้น
 
บริเวณด้านในยังมีตู้โชว์กระจกจำนวน 3 ตู้ จัดแสดงตำราและหนังสือที่ใช้เรียนในอดีต โมเดลตุ๊กตานักศึกษาที่แต่งยูนิฟอร์มนักศึกษา และชุดฝึกปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจารย์พยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาลในเครื่องแบบต่างๆ ตลอดจนตำราและหนังสือที่ใช้เรียนในปัจจุบัน 
 
สนใจสามารถติดต่อขอเช้าชมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-945024 ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและเข้าไปชมภาพบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์ได้ที่เวบไซต์พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลจาก: http://www.nurse.cmu.ac.th/museum/index.htm [accessed 20090206]
ชื่อผู้แต่ง:
-