พิพิธภัณฑ์วัดทรายมูล


พิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมไทยเขิน จัดตั้งโดย พระมหาสุขคำ สุภาจาโร ในปี พ.ศ.2535 อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น ชั้นที่ 1 อยู่ต่ำกว่าระดับผิวดินประมาณ 1 เมตร ใช้เป็นที่เก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ของวัด ชั้นที่ 2 เป็นห้องโถงโล่ง ใช้เป็นที่พักญาติโยมที่มาจากต่างพื้นที่ ชั้นที่ 3 เป็นพิพิธภัณฑ์ เนื้อที่ในการจัดแสดงขนาด 96 ตารางเมตร วัตถุที่จัดแสดงเป็นศิลปกรรมในวัดเช่น พระพุทธรูปไม้ (ปางสมาธิและปางไสยาสน์) พระไม้องค์เล็ก ธรรมมาสน์ บุษบก สัตตภัณฑ์ หีบธรรม แผงพระพิมพ์ กลองยาว ฉัตรยอดเจดีย์ และมีฝาโลงศพแกะสลักปิดทองด้วย นอกจากนี้ยังมีเครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ในครัว เครื่องมือทอผ้า กงปั่นผ้าย เป็นจำนวนมากที่เคยใช้ในงานจุลกฐินของวัด พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ปกติจะปิดไว้ จะเปิดเมื่อมีคนขอเข้าชม

ที่อยู่:
วัดทรายมูล ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์:
053395469
วันและเวลาทำการ:
กรุณานัดหมายล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2535
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัดทรายมูล

พิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมไทยเขิน จัดตั้งโดย พระมหาสุขคำ สุภาจาโร ในปี พ.ศ.2535 อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น ชั้นที่ 1 อยู่ต่ำกว่าระดับผิวดินประมาณ 1 เมตร ใช้เป็นที่เก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ของวัด ชั้นที่ 2 เป็นห้องโถงโล่ง ใช้เป็นที่พักญาติโยมที่มาจากต่างพื้นที่ ชั้นที่ 3 เป็นพิพิธภัณฑ์ เนื้อที่ในการจัดแสดงขนาด 96 ตารางเมตร วัตถุที่จัดแสดงเป็นศิลปกรรมในวัดเช่น พระพุทธรูปไม้ (ปางสมาธิและปางไสยาสน์) พระไม้องค์เล็ก ธรรมมาสน์ บุษบก สัตตภัณฑ์ หีบธรรม แผงพระพิมพ์ กลองยาว ฉัตรยอดเจดีย์ และมีฝาโลงศพแกะสลักปิดทองด้วย นอกจากนี้ยังมีเครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ในครัว เครื่องมือทอผ้า กงปั่นผ้าย เป็นจำนวนมากที่เคยใช้ในงานจุลกฐินของวัด พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ปกติจะปิดไว้ จะเปิดเมื่อมีคนขอเข้าชม

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะ มนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 239.
ชื่อผู้แต่ง:
-