พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดป่าตึง(ครูบาหล้า) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์:
0-5388-1840, 0-5388-1130
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2503
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง

พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2503 เมื่อมีการขุดค้นศึกษาแหล่งเตาเผาเครื่องถ้วยโบราณในบริเวณอำเภอสันกำแพง โดยกรมศิลปากรร่วมกับวัดป่าตึงจัดทำขึ้น อาคารจัดแสดงเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น ตั้งอยู่ตรงข้ามศาลาไม้สักทองหลังใหญ่ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานสังขารหลวงปู่หล้า ชั้นล่างจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตาสันกำแพง ที่ได้จากการขุดค้นศึกษาของกรมศิลปากรและเครื่องถ้วยที่เป็นสมบัติของวัดที่ขุดได้จากแหล่งเตาในบริเวณเดียวกัน โดยจัดแสดงไว้ในตู้กระจก พร้อมแผ่นป้ายอธิบายประกอบแผนที่ แผนผัง นอกจากนี้ยังมีแท่นศิลาจารึก หมื่นดาบเรือน ที่พบในวัดเชียงแสน(ร้าง) (วัดสาลกัลป์ญาณมหันตาราม) พร้อมสำเนาจารึกและคำแปล ทำให้ทราบว่าหมื่นดาบเรือนได้กัลปนาที่ดินและวัดให้วัดเชียงแสน และสร้างพระพุทธรูปสำริดหน้าตักใหญ่ ที่เรียกว่า พระเจ้าฝนแสนห่า ไว้ 5 องค์ จัดแสดงภาพถ่ายพระเจ้าฝน 2 ภาพ ไว้ด้วย และยังจัดแสดงวัตถุชนิดอื่น ๆ ที่ขุดพบในอำเภอสันกำแพงอีกด้วย อาทิ ขวานหิน เป็นต้น

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะ มนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 243.
ชื่อผู้แต่ง:
-