เรือนข้าเจ้า


ที่อยู่:
เลขที่ 6/6 ถ.แก้วนวรัตน์ ซอย 3/3 ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน กรุณาติดต่อล่วงหน้าถ้าต้องการผู้บรรยาย
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2541
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของเรือนข้าเจ้า

นายประพันธ์ สุขทรัพย์ถาวร เริ่มสะสมของที่ชอบเป็นของเก่าแก่โบราณส่วนใหญ่เป็นไม้แกะสลักมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ชาวบ้านมักมีของเสนอขายอยู่เสมอ จึงซื้อเก็บไว้จนมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเปิดกิจการร้านอาหาร จึงนำข้าวของต่าง ๆ มาจัดแสดงไว้บนบ้านไม้สัก เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2541 ลักษณะอาคารเป็นเรือนไม้ขนาดใหญ่ ใช้เสาไม้สักต้นใหญ่ จำนวน 42 ต้น ชั้นบนเป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นล่างเป็นใต้ถุนโล่งยกพื้น เป็นร้านอาหารต่อเชื่อมกับชานหน้าบ้าน วัตถุที่จัดแสดงเช่น บัลลังค์เจ้าเชียงตุง ประตูแกะสลักไม้ ไม้แกะสลักรูปเกจิอาจารย์ เครื่องศาตราวุธ ง้าว หอก แหลน เครื่องแต่งกาย เครื่องเรือนโบราณ

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 118.
ชื่อผู้แต่ง:
-