หอพระราชประวัติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อาคารเอนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240
โทรศัพท์:
053-767015-7
โทรสาร:
053-767077
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
พระราชประวัติสมเด็จย่า
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล