บ้านทรงพันธ์ ผ้าฝ้ายตระกูลไตและเซรามิกส์


ที่อยู่:
เลขที่ 120 หมู่ 1 บ้านป่าตึงงาม ถ.เชียงราย-เชียงใหม่ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โทรศัพท์:
0-5365-6170, 084-8065561
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2538
ของเด่น:
ผ้าทอและเซรามิกส์
จัดการโดย:
ส่วนบุคคล
เนื้อหา:
ผ้า / สิ่งทอ,เครื่องปั้นดินเผา
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล