พิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน เว้นวันอังคาร 09.00 -17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ภายในสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เส้นทางหลวงหมายเลข 12 สายสุโขทัย - พิษณุโลก พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ทางขวามือ ได้ก่อสร้างขึ้นเพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดยใช้งบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยและงบประมาณสนับสนุนส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 6,050,000 บาท การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2539 และทางจังหวัดได้มอบให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัยเป็นผู้ดำเนินการ ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดใน วรรณคดีมากมาย อาทิ ปลาจากกาพย์ห่อโคลงนิราศพระบาท กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองทองแดง กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ (เจ้าฟ้ากุ้ง) นิราศอิเหนา ฯลฯเป็นต้น ประกอบด้วยตู้ปลาจำนวน 32 ตู้ เป็นตู้ขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยมความจุประมาณ 2,800 ลิตร จำนวน 12 ตู้ และตู้ขนาดเล็กทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าความจุประมาณ 400 ลิตร จำนวน 20 ตู้ จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดมากกว่า 30 ชนิด

ข้อมูลจาก
http://www.fisheries.go.th/fisheries/aq/webplace1.php?hidAQCode=00000009[accessed 20070215]
http://www.ezytrip.com/travel/images/10000/01000/000953.htm[accessed 20070215]
ชื่อผู้แต่ง:
-