พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม


พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2533 โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริย์รักรบของไทย พิพิธภัณฑ์เป็นอาคารร่วมสมัย 2 ชั้น ชั้นล่างประดิษฐานพระรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาพเขียนเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย และโบราณวัตถุ ประเภทอาวุธโบราณ ท่อน้ำดินเผา เป็นต้น ส่วนชั้นบน สร้างเป็นระเบียงชั้นลอยในอาคาร จัดแสดงสิ่งของและภาพเขียนเหตุการณ์สำคัญ นอกจากนี้ยังมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองอีกด้วย

ที่อยู่:
ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม ถ.วังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000(ปัจจุบันโรงเรียนย้ายออกจากพื้นที่เนื่องจากเป็นพื้นที่ภายในโบราณสถานวังจันทน์ และราชการได้ใช้พื้นที่สร้างเป็นศูนย์ประวัติศาสตร์วังจันทน์แทน)
โทรศัพท์:
0-5525-8002
วันและเวลาทำการ:
ปัจจุบันโรงเรียนย้ายออกจากพื้นที่เนื่องจากเป็นพื้นที่ภายในโบราณสถานวังจันทน์ และราชการได้ใช้พื้นที่สร้างเป็นศูนย์ประวัติศาสตร์วังจันทน์แทน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2533
ของเด่น:
นิทรรศการสมเด็จพระนเรศวรกับเมืองพิษณุโลก
จัดการโดย:
สถานะ:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

"พระราชวังจันทน์" พิษณุโลก แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ชื่อผู้แต่ง: เนติ โชติช่วงนิธิ | ปีที่พิมพ์: วันที่ 9 มกราคม 2549

ที่มา: มติชนรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พระราชวังจันทน์...ความยิ่งใหญ่ใต้ผืนดิน

ชื่อผู้แต่ง: ยุวดี มณีกุล | ปีที่พิมพ์:

ที่มา:

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พระราชวังจันทน์...ความยิ่งใหญ่ใต้ผืนดิน

ชื่อผู้แต่ง: ยุวดี มณีกุล | ปีที่พิมพ์: 24-04-2007

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพิพิธภัณฑสถานที่จัดสร้างขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เมื่อ พ.ศ.2533 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริย์นักรบของไทย ซึ่งโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2542 ในพื้นที่พระราชวังจันทน์ อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2533 อันเป็นโอกาสครบ 400 ปี แห่งการครองราชย์สมบัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลักษณะอาคารพิพิธภัณฑสถานเป็นอาคารร่วมสมัย 2 ชั้น ก่อสร้างด้วยคอนกรีต ผนังก่อด้วยศิลาแลง ภายในแบ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงได้แก่ ชั้นล่าง ตั้งหุ่นจำลองอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งจัดสร้างที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ภาพเขียนเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และโบราณวัตถุ ประเภทอาวุธโบราณ ท่อน้ำดินเผา เป็นต้น ชั้นบน สร้างเป็นระเบียงชั้นลอยในอาคาร จัดวางสิ่งของและภาพเขียนเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ข้อมูลจาก: กรมศิลปากร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ. นามานุกรมพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย ภาคเหนือ เล่ม 2. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2546. หน้า 27.
ชื่อผู้แต่ง:
-