บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
เลขที่ 102 หมู่ 9 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โทรศัพท์:
0-3543-9208
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ 10.00-17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-18.00 น.
ค่าเข้าชม:
ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2537
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เปิดอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระพรหมคุณาภรณ์ แหล่งท่องเท...

ชื่อผู้แต่ง: ศูนย์ข่าวภาคตะวันตก | ปีที่พิมพ์: วันที่ 13 มีนาคม 2549

ที่มา: เดลินิวส์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

บึงฉวาก เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของสายน้ำท่าจีน เมื่อผ่านระยะเวลาและการทับถมของตะกอนดินโคลน จึงทำให้ส่วนหนึ่งของแม่น้ำแยกตัวออกมาเป็นบึงรูปโค้งมีขนาดใหญ่กินพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหลัดสุพรรณบุรี และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ในปี 2537 จังหวัดสุพรรณบุรี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำโครงการพัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวรโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จึงมีการขุดลอกคลองบึงให้กักเก็บน้ำได้มากถึง 10 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถหล่อเลี้ยงเกษตรกรได้ 6,500 ไร่ และพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เป็นที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆ คือศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่า กรมปศุสัตว์ อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพ และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก หรืออุโมงค์ปลาบึงฉวาก เป็นต้น

ข้อมูลจาก: http://www.suphan.org/suphan/aquarium.php
ชื่อผู้แต่ง:
-