พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 3 วัฒนธรรม (ไทย-จีน-ไทยพวน) เฉลิมพระเกียรติ


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
141 หมู่ 2 ตลาดโบราณบ้านเก้าห้อง ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โทรศัพท์:
08-1939-8058, 08-9173-8858
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
8.00 - 17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
phudit.su@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2555
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล