พิพิธภัณฑ์กรมการขนส่งทหารบก


พิพิธภัณฑ์กรมการขนส่งทหารบก ก่อตั้งขึ้นเพื่อบอกเล่าความเป็นมาของกรมการขนส่ง ด้านในของพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารหลังเล็ก ๆ 1 ห้อง ภายในแสดงภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่บนรถจี๊ป และตัวหนังสือที่ด้านข้างรถว่า “กองบริการขนส่ง ขส.ทบ.” นอกจากนี้มีตู้แสดงโมเดลเครื่องบินรุ่นต่าง ๆ โมเดลเรือ ที่ทางขนส่งทหารบกเคยใช้ และโมเดลรถยนต์ร่วมรบสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งรัฐบาลไทยส่ง “กองทหารรถยนต์” ไปร่วมรบกับฝ่ายพันธมิตร ณ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2460 และในตู้จัดแสดงยังมีภาพถ่ายของนายทหาร และกิจกรรมของเหล่าทหารขนส่ง

ที่อยู่:
กรมการขนส่งทหารบก ถ.ประดิพัทธ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์:
0-2668-4033, 0-2441-0769
วันและเวลาทำการ:
ต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2536
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์กรมการขนส่งทหารบก


พิพิธภัณฑ์กรมการขนส่งทหารบก จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2536 พ.ต.สมนึก นาคโชติ นายทหารประจำกองวิทยาการ, พ.อ.สมชาย โตเหมือน หัวหน้ากองบัญชาการกองคลัง และ พ.อ.พรเลิศ ยี่โถขาว รองผู้อำนวยการกองคลัง ทั้ง 3 ท่านได้ช่วยกันเล่าเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ว่าเป็นเสมือนที่รับฝากรถยนต์จากหน่วยงานต่างๆ ของกองทัพบก 

พ.ต.สมนึก กล่าวว่า เอกสารที่ท่านมี ที่เกี่ยวกับประวัติของพิพิธภัณฑ์นั้นน้อยมากจึงทำให้ท่านไม่ค่อยทราบถึงประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เท่าไหร่นัก ส่วนพ.อ.พรเลิศ กล่าวเสริมว่าอุปกรณ์สายขนส่งมีอยู่ 3 ประเภท ทางบกมีรถยนต์ ทางน้ำมีเรือขนาด 90 ฟุต ทางอากาศก็มีเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับภารกิจ ซึ่งเน้นการขนส่งเป็นหลัก แต่จะแยกย้ายไปตามหน่วย เช่นเรืออยู่ที่กองทหารขนส่งเรือ ท่าน้ำเกียกกาย ส่วนยานพาหนะ จะแจกจ่ายไปตามหน่วยทหารบก เช่น รถรบอยู่ที่กรมสรรพาวุธ ส่วนทางอากาศจะเป็นการบริการให้กับนายทหารชั้นสูง และพระราชวงศ์ มี 2 ฝูงคือ ฝูงเครื่องบิน อยู่ที่ดอนเมือง และฝูงเฮลิคอปเตอร์ อยู่ที่ ร.11 บางเขน

เมื่อเข้าไปด้านในของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นอาคารหลังเล็กๆ 1 ห้อง ภายในแสดงภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่บนรถจี๊ป และตัวหนังสือที่ด้านข้างรถว่า “กองบริการขนส่ง ขส.ทบ.” ซึ่งเป็นภาพที่ทางกรมการขนส่งทหารบกภูมิใจมาก โดยแขวนพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระองค์นี้ไว้บนสุดของห้องจัดแสดง

ภายในยังจัดแสดงรถขนาดเล็ก “ฟอร์ดเทมส์" จากประเทศอังกฤษ นำมาใช้ในปี 2500 ทะเบียนหมายเลข 3526 เป็นรถสำหรับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ รถ "จยพ. ฮาร์เล่ย์" ผลิตในประเทศเยอรมัน ปี 1939 นำมาใช้สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นรถแบบที่นั่งด้านข้าง รถ "เทมโป้" ผลิตจากประเทศเยอรมัน แบบ 2 พวงมาลัย และขับเคลื่อนได้ 2 ทาง ใช้เป็นรถตรวจการณ์ของนายทหารชั้นผู้ใหญ่

นอกจากนี้มีตู้แสดงโมเดลเครื่องบินรุ่นต่างๆ โมเดลเรือ ที่ทางขนส่งทหารบกเคยใช้ และโมเดลรถยนต์ร่วมรบสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งรัฐบาลไทยส่ง “กองทหารรถยนต์” ไปร่วมรบกับฝ่ายพันธมิตร ณ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2460 จนได้รับเหรียญกล้าหาญ “ครัวเดอแกร์” เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์ “รามาธิบดี” และในตู้จัดแสดงยังมีภาพถ่ายของนายทหาร และกิจกรรมของเหล่าทหารขนส่งอีกด้วย

ฝั่งตรงข้ามอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นที่เก็บรถที่ปลดประจำการแล้ว เรียกกันว่าป่าช้ารถ ซึ่งเป็นรถจากกองทัพทั่วประเทศที่ปลดประจำการนำมาไว้ที่นี่ รถในป่าช้านี้เก่าสุดคือรถในสมัยสงครามโลก แต่มีรถอยู่ 3 คันที่ไม่จำหน่ายแต่ทางพิพิธภัณฑ์จะเก็บไว้ คือ รถ “ดีเซโต้ แบบ S-1-H” เป็นรถยนต์บรรทุกที่สร้างขึ้นโดยบริษัทไครสเล่อร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 1949 นำมาใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 รถ "ดอดจ์ ที. อี. 31" เป็นรถบรรทุกปกติ นำมาจากสหรัฐอเมริกา บางครั้งจะจำหน่ายรถแต่ละครั้ง ต้องขออนุญาตเจ้าของทุนด้วย เช่นต้องทำเรื่องส่งไปยังอเมริกาก่อน เพื่อขออนุมัติจำหน่าย ถึงจะจำหน่ายออกไปได้ และคันสุดท้ายคือรถ "ดับเพลิง อินเตอร์" สร้างในปี 1940 และนำมาใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 

ถึงแม้ในพิพิธภัณฑ์กรมการชนส่งทหารบกจะมีสิ่งที่นำมาจัดแสดงอยู่ไม่มาก แต่ทุกชิ้นล้วนมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าศึกษา น่าเสียดายที่พิพิธภัณฑ์กรมการขนส่งทหารบกยังไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ถ้าสนใจจะต้องทำหนังสือติดต่อโดยผ่านกองวิทยาการของกรมการขนส่งทหารบก 

เรื่อง/ภาพ : ณัฐพัชร์ ทองคำ

บันทึก : 20 กุมภาพันธ์ 2551

ชื่อผู้แต่ง:
-