พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย


ที่อยู่:
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์:
0-3441-1885, 0-3441-2020
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
http://www.sksc.ac.th/
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
สถานศึกษา
เนื้อหา:
วิถีชีวิต / ท้องถิ่นภูมิปัญญา
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล