ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.สมุทรสาคร


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 บนเนื้อที่กว่า 18 ไร่ ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ ในหัวข้อโลกและระบบสุริยะ การสำรวจดวงจันทร์ และชีวิตของดาวฤกษ์ มีเครื่องฉายดาวภายในโดมขนาดเล็ก ประกอบการบรรยาย Mini Theater มีการจัดแสดงชุดนิทรรศการเรื่องมนุษย์กับการวัดและการนับ ที่เล่าถึงประวัติของการพัฒนาการวัดมาที่มีมาอย่างยาวนาน ส่วนภายนอกอาคารจัดเป็นสวนวิทยาศาสตร์ เช่น สวนธรณีวิทยา สวนสุขภาพ และสวนสนุกของเครื่องเล่นเชิงฟิสิกส์ รวมถึงยังมีฐานเกษตรธรรมชาติและสวนสมุนไพร ซึ่งการจัดกิจกรรมจะผสมกลมกลืนกับสภาพภูมิทัศน์เดิมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

ที่อยู่:
หมู่ 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมทุรสาคร 74000
โทรศัพท์:
0-3442-1014
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-เสาร์ 08.30-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.สมุทรสาคร

ภายนอกอาคารจัดเป็นสวนวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยสวนธรณีวิทยา สวนสุขภาพ สวนสนุกของเครื่องเล่นเชิงฟิสิกส์ นอกจากนี้นี้ยังมีฐานเกษตรธรรมชาติและสวนสมุนไพร มหัศจรรย์ผักพื้นบ้านจากป่าชายเลน พบเมนูเด็ดจากพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศในหัวข้อ โลกและระบบสุริยะ และท่องไปในจักรวาลด้วยเครื่องฉายดาวขนาดเล็กใน "ท้องฟ้าจำลอง" นอกจากนั้นยังมีชุดนิทรรศการ "มนุษย์กับการวัดและการนับ" แสดงให้เห็นประวัติพัฒนาการของการชั่ง ตวง วัด

ข้อมูลจาก : แปลน รีดเดอร์ส. 100 พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ-ปริมณฑล: โลกกว้างอยู่ไม่ไกล. กรุงเทพฯ : แปลนพริ้นติ้งแอนด์พับลิงชิ่ง, 2546. หน้า 125.
ชื่อผู้แต่ง:
-