ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.สมุทรสาคร


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
หมู่ 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมทุรสาคร 74000
โทรศัพท์:
0-3442-1014
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-เสาร์ 08.30-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.สมุทรสาคร

ภายนอกอาคารจัดเป็นสวนวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยสวนธรณีวิทยา สวนสุขภาพ สวนสนุกของเครื่องเล่นเชิงฟิสิกส์ นอกจากนี้นี้ยังมีฐานเกษตรธรรมชาติและสวนสมุนไพร มหัศจรรย์ผักพื้นบ้านจากป่าชายเลน พบเมนูเด็ดจากพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศในหัวข้อ โลกและระบบสุริยะ และท่องไปในจักรวาลด้วยเครื่องฉายดาวขนาดเล็กใน "ท้องฟ้าจำลอง" นอกจากนั้นยังมีชุดนิทรรศการ "มนุษย์กับการวัดและการนับ" แสดงให้เห็นประวัติพัฒนาการของการชั่ง ตวง วัด

ข้อมูลจาก : แปลน รีดเดอร์ส. 100 พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ-ปริมณฑล: โลกกว้างอยู่ไม่ไกล. กรุงเทพฯ : แปลนพริ้นติ้งแอนด์พับลิงชิ่ง, 2546. หน้า 125.
ชื่อผู้แต่ง:
-