อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ


อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เสด็จมาทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง เมื่อปี 2411 ซึ่งทรงคำนวณล่วงหน้าไว้ถึง 2 ปี โดยอุทยานให้บริการฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 1.กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้เปิดโลกคอมพิวเตอร์ การคมนาคมและขนส่ง สวนวิทยาศาสตร์ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เปิดโลกพลังงาน บ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่ออาชีพ และการเรียนรู้โบราณสถาน 2.กลุ่มดาราศาสตร์และอวกาศ ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ฟากฟ้า ณ หว้ากอ มนุษย์กับดวงดาว พระราชวงศ์ไทยกับดาราศาสตร์ รวมใจชาวประจวบ ความเป้นไปในจักรวาล เทคโนโลยีอวกาศและเอกภพ และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย และ 3.กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา นกและแมลง ทรัพย์จากแผ่นดินและสวนหิน ระบบนิเวศและโลกของเรา ขุนเขา ทะเล และพื้นที่ชุ่มน้ำ

ที่อยู่:
หมู่ 4 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์:
0-3266-1098, 0-3266-1726-7
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 9.00 - 16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เที่ยวไปเรียนไป ใน"อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ หว้ากอ"

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 16 สิงหาคม 2549

ที่มา: ผู้จัดการ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555ไม่มีข้อมูล