สวนศิลป์มีเซียม ยิบอินซอย


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
เลขที่ 38/1-9 พุทธมณฑลสาย 7 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม ทางเข้าอยู่ตรงข้ามโรงเรียน ภปร. เข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร
โทรศัพท์:
0-2353-86000,0-2213-2027
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. (กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม)
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
อีเมล:
aara@yipintsoi.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2523
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เที่ยวสวน-ชมหุ่นขี้ผึ้ง เพลินความรู้ที่นครปฐม...

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 3/3/2547

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของสวนศิลป์มีเซียม ยิบอินซอย

คุณมีเซียม ยิบอินซอย เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2449 ในตระกูลเลนำคิน ได้รับการศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จนอายุ 17 ปี ได้สมรสกับ นายหยิบ ยิบอินซอย คุณมีเซียม ทุ่มเทชีวิตหลังการแต่งงานให้กับสามีและบุตร-ธิดาทั้ง 5 คุณมีเซียมเป็นผู้รักศิลปะมาแต่เยาว์วัย จะเห็นได้จากการออกแบบเสื้อผ้า เครื่องประดับเองอยู่เสมอ
 
จุดหักเหสำคัญในชีวิตของคุณมีเซียม คือ การเดินทางไปยุโรปเพื่อนำบุตรสาวไปรักษาโปลิโอ ได้พบเห็นงานศิลปะมากมายตามหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และบ้านพักของเพื่อน ซึ่งทำให้คุณมีเซียมได้ทราบว่าในสังคมของชาวยุโรปศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของ ชีวิต อาคารบ้านเรือนมักมีภาพวาดหรือศิลปวัตถุที่งดงามประดับตกแต่งอยู่เสมอ พิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์จึงมีมากมายในยุโรป เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย ท่านเริ่มมองหาภาพวาดมาประดับผนัง แทนที่ของเดิมที่ท่านรู้สึกว่าช่างขาดชีวิตชีวาเหลือเกิน เมื่อเทียบกับภาพวาดที่ท่านได้ไปพบเห็นมาโดยเฉพาะภาพวาดในศิลปะอิมเพรสชั่นนิสต์ (Impressionist) ด้วยฝีแปรงและสีสันที่ท่านรู้สึกถึงอารมณ์ และชีวิต จัดเป็นศิลปะที่คุณมีเซียมชื่นชอบและมีอิทธิพลต่อท่านมากที่สุด
 
คุณมีเซียมจึงตัดสินใจที่จะวาดขึ้นเองท่านเริ่มเรียนศิลปะเป็นครั้งแรกเมื่อ อายุ 42 ปีกับมิสเตอร์มูเน ซาโตมิ (Mounet Satomi) ศิลปินชาวญี่ปุ่น ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก The Beaux Arts Academy ประเทศฝรั่งเศส คุณมีเซียมใช้เวลาในการเรียนเขียนภาพทิวทัศน์ด้วยสีน้ำมันอย่างที่ตั้งใจ เป็นเวลา 10 เดือน ในช่วงนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากรจะจัดงานศิลปกรรมแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก (พ.ศ. 2492) มิสเตอร์ซาโตมิ ได้แนะนำให้คุณมีเซียม ส่งผลงานภาพวาดของท่านเข้าประกวด ในตอนแรกคุณมีเซียมไม่มั่นใจ เนื่องจากท่านเพิ่งจะเรียนวาดภาพได้เพียงสิบเดือนเท่านั้น แต่ในที่สุดท่านก็ส่งภาพ“วิถีแห่งความฝัน”หรือ “สันติคาม”(Dreamer's Avenue) เข้าประกวด โดยไม่ได้คาดหวังรางวัลใดๆ นอกจากขอเพียงภาพไม่ถูกคัดออกเท่านั้น และผลการประกวดที่เกิดความหมายก็เกิดขึ้น เมื่อภาพวาดของคุณมีเซียม ได้รับรางวัลเหรียญทอง
 
ต่อจากนั้นในงานประกวดศิลปกรรมอีกสองครั้งต่อมา คุณมีเซียมได้รับรางวัลเหรียญทองสาขาจิตกรรมทั้งสองครั้ง นั่นทำให้ท่านได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมคนแรกของไทย และไม่มีโอกาสส่งผลงานเข้าประกวดได้อีก นอกจากเข้าร่วมแสดงเท่านั้น จากแม่บ้านธรรมดา อายุ 42 ปี ที่เพียงอยากจะมีภาพฝีมือตนเองประดับผนังบ้าน กลับกลายเป็นจิตรกรหญิงคนแรกที่ได้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมของไทย และถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีโอกาสส่งผลงานเข้าประกวดได้อีก แต่ท่านก็ยังคงสร้างสรรค์ผลงานอย่างสม่ำเสมอ ตลอด 3 ปีก่อนที่ท่านจะหันมาสนใจงานด้านประติมากรรม โดยมีแรงบันดาลจากงานของออกุส โรแดง (Auguste Rodin)และสวนในบ้านของท่าน โดยอาจารย์ศิลปะท่านที่สองในชีวิตของคุณมีเซียม คือ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ( Corado Feroci)
 
ที่กล่าวว่าส่วนในการสร้างสรรค์ประติมากรรม มาจากสวนในบ้านของท่านนั้น เพราะคุณมีเซียมรู้สึกว่ารูปปั้นหรือประติมากรรมนั้นควรจะอยู่นอกบ้าน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ เช่นเดียวกับที่ภาพวาดหรือจิตรกรรมที่ท่านรู้สึกว่าควรจะประดับอยู่ในบ้าน ประติมากรรมของคุณมีเซียมมีวิวัฒนาการที่ชัดเจน เนื่องจากช่วงชีวิตหลังจากงานจิตรกรรมทั้งหมด กว่า 30 ปี คุณมีเซียม อุทิศให้กับงานประติมากรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะ แขนงอื่นๆ เช่น การเขียนบทความเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ก่อตั้งกองทุนศิลปะ เป็นต้น
 
และด้วยแนวคิดที่ว่าประติมากรรมควรอยู่รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ ได้ก่อให้เกิดสวนศิลป มีเซียม บนถนนพุทธมณฑล สาย 7 อ.สามพราน จ.นครปฐม ดังที่กล่าวไว้แล้วกว่า 30 ปีที่คุณมีเซียมได้อุทิศให้กับงานปั้น ประติมากรรมของคุณมีเซียมจึงแน่นขนัดภายในสวนที่บ้าน สวนศิลปฯดังกล่าวจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด จากทุ่งนากลายเป็นสวนที่มีความร่มรื่นของต้นไม้หลากหลายพันธุ์ ประติมากรรมขนาดต่างๆที่อยู่ร่วมกับต้นไม้ และสระบัว โดยเฉพาะบ้านหลังเล็กกระทัดรัดหนึ่งชั้น ที่เป็นที่นั่งชมความงามที่ลงตัวของประติมากรรมและธรรมชาติในบั้นปลายชีวิต ของคุณมีเซียม  ยิบอินซอย
 
สวนศิลป์มีเซียม ยิบอินซอย(Misiem's Sculpture Garden) เป็นสถานที่เก็บรวบรวม และจัดแสดงผลงานประติมากรรมของคุณมีเซียม ยิบอินซอย ศิลปินชั้นเยี่ยม (พ.ศ. 2494 สาขาจิตรกรรม) ตามเจตนารมณ์ของคุณมีเซียม ที่ต้องการให้สวนศิลปฯ แห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนและชมงานศิลปะที่จัดแสดงท่ามกลางธรรมชาติ โดยเฉพาะแก่นักเรียน นักศึกษาศิลปะ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
 
“ เมื่อดิฉันเริ่มเขียนภาพ ดิฉันเขียนเพราะคิดอยากจะมีภาพประดับผนังบ้านตัวเอง ต่อมาเมื่อจับงานปั้น ก็เพราะนึกถึงสวนในบ้าน ดิฉันมีความเชื่อว่าประติมากรรมควรอยู่นอกบ้าน เพราะประติมากรรมเป็น ‘ อันหนึ่งอันเดียว ' กับธรรมชาติและสมควรจะได้พำนักอยู่ที่ซึ่งพระเป็นเจ้าได้ประทานไว้ ด้วยเหตุนี้ สวนในบ้านของดิฉันจึงมองดูแน่นไปด้วยรูปปั้น ดิฉันจึงต้องคิดอ่านที่จะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ …”
 
และนี่เองคือที่มาของโครงการสร้างสวนศิลป์ ณ อ.สามพราน ในปี พ.ศ. 2523 ท่านจึงเริ่มสร้างสวนนี้ขึ้น ประกอบด้วยที่พักขนาดเล็ก อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ต้นไม้ มีสระน้ำใหญ่อยู่กลางสวน จากนั้นก็ได้เคลื่อนย้าย ประติมากรรมทีละชิ้นสองชิ้นมาไว้ที่สวนแห่งนี้
 
ข้อมูลจาก: http://www.yipintsoi.com/~aara/misiem%20garden/misiem_index.html [accessed 20081031]
ชื่อผู้แต่ง:
-