พิพิธภัณฑ์คนหูหนวกไทย


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 111 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์:
02-889-5315-9
โทรสาร:
02-889-5308
วันและเวลาทำการ:
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
dusit.88@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2547
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์คนหูหนวกไทย

พิพิธภัณฑ์คนหูหนวกไทย เสนอประวัติคนหูหนวกที่มีบทบาทและคุณูปการต่อสังคมไทย บุคคลที่คิดค้นภาษามือไทย และสาระน่ารู้เกี่ยวกับคนหูหนวก เป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆ ที่น่าสนใจมากครับ

เครดิต https://www.facebook.com/liverealrights.crpd/posts/1077619242290956
ชื่อผู้แต่ง:
-