อุทยานแมวไทยโบราณ


อุทยานแมวไทยโบราณ เป็นสถานที่เก็บรวมรวมและรักษาแมวไทยโบราณ พันธุ์ขาวมณี ที่สืบเชื้อสายมาจากแมวที่รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดและทรงเลี้ยงไว้ในพระบรมมหาราชวัง โดยพระราชทานให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระโอรสเป็นผู้ดูแล ต่อมากรมหลวงฯ ทรงประทานให้กับหม่อมเจ้าหญิงจิตรแจรง อาภากร พระธิดาดูแล ต่อมาท่านหญิงได้ประทานแมวขาวมณีจำนวน 18 ตัว ให้กับคุณนำดี วิตตะ เป็นผู้เลี้ยงดู เมื่อปี 2501 เป็นผู้ขยายพันธุ์สืบทอดต่อมา ปัจจุบันแมวของอุทยานแมวไทยโบราณมีอยู่ด้วยกันประมาณ 44 ตัว แต่นำมาให้คนชมจริงได้เพียง 14 ตัว

ที่อยู่:
103 หมู่ที่ 10 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์:
089-765-6697
วันและเวลาทำการ:
ปิดดำเนินการ
ค่าเข้าชม:
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท
จัดการโดย:
เนื้อหา:
สถานะ:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไปดูแมวเหมียวที่"อุทยานแมวไทยโบราณ"

ชื่อผู้แต่ง: หนุ่มลูกทุ่ง | ปีที่พิมพ์: 1 สิงหาคม 2549

ที่มา: ผู้จัดการ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล