ศิลปะสถานเอมเจริญ


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ต.สำรอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์:
-
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2550
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

“สื่อศิลปะจากใจ” ศิลปะที่ไม่มีวันตายของประเทือง เอ...

ชื่อผู้แต่ง: สมปอง ดวงไสว | ปีที่พิมพ์: 29 ต.ค. 2555;29-10-2012

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 06 สิงหาคม 2556


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศิลปะสถานเอมเจริญ

อาจารย์ ประเทือง เอมเจริญ เป็นศิลปินที่มีความรักและความศรัทธาต่อศิลปะ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรังสรรค์สังคมที่รายล้อมอยู่รอบตัวให้เกิดเป็น ความงดงาม ให้สมาชิกในสังคมรู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากความงาม และสุนทรียะในศิลปะเป็นสิ่งหล่อหลอมนำไปสู่ความดี ความงามและความสงบสุข ไม่เพียงความโดดเด่นในงานสาขาทัศนศิลป์เท่านั้น อาจารย์ยังได้สร้างงานวรรณศิลป์ที่มีคุณค่าอีกจำนวนไม่น้อย ผลงานแต่ละเล่มเป็นความล้ำลึกที่เกิดจากจินตนาการอันงดงามของศิลปิน อาจารย์สามารถรังสรรค์ตัวอักษรให้เป็นเรื่องราวที่มีชีวิต ทำให้คนอ่านเกิดความประทับใจเสมือนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องราวนั้นๆ เห็นภาพในสีสันแง่มุมต่างๆ อย่างไม่รู้เบื่อ

ผลงานความสามารถของอาจารย์ประเทือง เป็นที่ยอมรับกันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปีพุทธศักราช 2548 เป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันคุณงามความดีที่อาจารย์ได้ตั้งใจสร้างสรรค์และ สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานเพื่อประโยชน์แก่วงการศิลปะและแก่ สังคม

สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ กำลังเร่งดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่วงการศิลปะและสังคมอยู่ในขณะนี้คือ การเตรียมงานเปิดหอศิลป์เอมเจริญ อย่างเป็นทางการ

หอศิลป์เอมเจริญ เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.2544 ณ ตำบลสำรอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่ 4 ไร่ ริมแม่น้ำแม่กลองที่มีภูมิทัศน์งดงามตามธรรมชาติ มีขุนเขาเป็นฉากหลัง มีแม่น้ำไหลผ่านด้านหน้า และบริเวณโดยรอบสดสะพรั่งด้วยพืชไร่ หอศิลป์เอมเจริญ ประกอบด้วยอาคารสามหลัง บ้านพักหนึ่งหลัง มีภูมิทัศน์ที่เป็นบรรยากาศของหอศิลป์ร่วมสมัย มีผลงานประติมากรรมจัดวางกลางแจ้งและตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ใบนานาพันธุ์

วัตถุประสงค์ของหอศิลป์ กำหนดว่าเป็นองค์กรอิสระ เป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงงานศิลปะทั้งแบบถาวรและการแสดงแบบหมุนเวียน พร้อมทั้งเป็นสถานที่สำหรับการจัดอบรมด้านศิลปะและการจัด workshop ศิลปะร่วมสมัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา ศิลปินในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป้าหมายคือความเจริญรุ่งเรืองของงานศิลปะร่วมสมัยที่จะแผ่ขยายออกสู่ ส่วนภูมิภาค

บัดนี้การจัดเตรียมสถานที่ทั้งตัวหอศิลป์ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และเมื่อเร็วๆ นี้ได้ใช้เป็นสถานที่ดำเนินโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร สร้างความรู้และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งจากการสัมผัสบรรยากาศ ภูมิทัศน์โดยรอบของหอศิลป์ รวมทั้งการสื่อสาร สั่งสอนองค์ความรู้และเทคนิคของการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ที่มาช่วยกันอธิบายให้ความรู้ แนะแนวทางให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

อาจารย์ประเทืองและพี่บุญยิ่ง เอมเจริญ ได้กำหนดที่จะทำพิธีเปิดหอศิลป์เอมเจริญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2550 ซึ่งตรงกับวันเกิดของอาจารย์พอดี โดยกำหนดจัดนิทรรศการศิลปกรรมผลงานจิตรกรรม ประติมากรรมและศิลปะจัดวาง ที่กำหนดไว้ 100 ชิ้น ทั้งที่เป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นแนวหน้าและศิลปินจากประเทศเพื่อนบ้าน เชื่อว่าจะเป็นงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่ยิ่งใหญ่แห่งปี

ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น น่าจะเป็นของขวัญอันทรงคุณค่าที่มอบสำหรับผู้ก่อตั้ง ผู้ที่มุ่งมั่นตั้งใจให้หอศิลป์เอมเจริญเป็นสถานที่สร้างความมีชีวิตชีวาให้ กับวงการศิลปะ เป็นสถานที่สร้างมิตรไมตรีระหว่างกันและกันของศิลปินผู้สร้างงานศิลปะ และเป็นสถานที่ปลูกฝังรสนิยมทางศิลปะให้กับเยาวชนและผู้คนในสังคม เป็นประดุจสายธารน้ำพุแห่งภูมิปัญญาและจริยธรรมที่จะชี้นำความเจริญ รุ่งเรืองมาสู่ชีวิตผู้คนสืบไป

น่ายินดีและขอขอบคุณในเจตนารมณ์ของอาจารย์ประเทืองสำหรับแหล่งเรียนรู้ทาง ศิลปะที่มีค่าสำหรับสังคมแห่งนี้ โดยเฉพาะเป็นโอกาสที่ดียิ่งของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียง ที่จะได้ซึมซับรับรู้งานศิลปะจากศิลปินชั้นเลิศ ได้เติบโตขึ้นไปพร้อมๆ กับกระบวนการหล่อหลอมด้วยสุนทรียะและด้วยความรัก ความปรารถนาดีของศิลปินผู้อุทิศ ทั้งกาย ใจ เวลา รวมทั้งทุนทรัพย์ส่วนตนเพื่อให้งานศิลปะมีชีวิตอย่างเป็นอมตะ

ที่มา: http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?t=2287

ชื่อผู้แต่ง:
-

“สื่อศิลปะจากใจ” ศิลปะที่ไม่มีวันตายของประเทือง เอมเจริญ

จากช่างเขียนคนทำงานโฆษณา มาสู่เส้นทางของศิลปินผู้สร้างงานศิลปะเต็มตัว ประเทือง เอมเจริญไม่ได้ร่ำเรียนศิลปะในสถาบันใด แต่เรียนรู้จากธรรมชาติ สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเป็นเรื่องจริง ทุกชีวิตล้วนมีเจ็บป่วยและตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น แต่กับศิลปะศิลปินไม่มีวันตาย ประเทือง เอมเจริญ เดินทางบนถนนสายศิลปะมาไม่น้อยกว่าห้าสิบปี จากช่างเขียนคนทำงานโฆษณา มาสู่เส้นทางของศิลปินผู้สร้างงานศิลปะเต็มตัว ประเทือง เอมเจริญไม่ได้ร่ำเรียนศิลปะในสถาบันการศึกษาแห่งใด แต่เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยความอดทนต่อสู้ ด้วยความยากลำบาก แสวงหาความรู้และฝึกฝนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-