อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์


ปราสาทเมืองสิงห์ นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธศาสนสถานในพุทธศาสนา นิกายมหายาน มีสถาปัตยกรรม และปฏิมากรรม คล้ายคลึงกับของสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จากการขุดแต่งพบศิลปกรรมที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และ นางปรัชญาปารมิตา และยังพบรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีอีกองค์หนึ่ง ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายกับที่พบในประเทศกัมพูชา โบราณสถานหมายเลข 1 และโบราณสถานหมายเลข 2 ภายในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เป็นอาคารที่สันนิษฐานว่า เป็นศาสนสถานที่สำคัญ มีองค์ปรางค์ประธานตั้งอยู่กลางอาคาร และเป็นที่ตั้งของรูปเคารพ สร้างด้วยศิลาแลง ส่วนโบราณสถานหมายเลข 3 อยู่นอกกำแพงแก้ว สันนิษฐานว่า เป็นเจดีย์ 2 องค์ และโบราณสถานหมายเลข 4 ยังอยู่ระหว่างบูรณะ ขณะที่หลุมขุดค้นทางโบราณคดี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ขุดค้นพบทั้งโครงกระดูก เครื่องมือเครื่องใช้ ภาชนะสำริด ดินเผา เครื่องมือเหล็ก สร้อยคอทำด้วยลูกปัดหิน และลูกปัดแก้ว ชี้ชัดว่า ชุมชนเหล่านี้เกิดก่อนที่จะสร้างเมืองสิงห์ เพราะพบศพของคนที่ตายมา 2,000 ปีแล้ว สันนิษฐานว่า คงจะยุคเดียวกับคนในชุมชนบ้านเก่า

ที่อยู่:
ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โทรศัพท์:
034-591122, 034-591334
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 09.00-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
คนไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 40 บาท
จัดการโดย:
เนื้อหา:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ปราสาทเมืองสิงห์ ใครทำหน้าบายนหาย (ไปจริงๆ)

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 5/24/2546

ที่มา: -

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล