พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหวายเหนียว


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดหวายเหนียว ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล