พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ


พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เกิดจากความคิดและเจตนารมณ์ของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ที่ต้องการจะรักษาของสะสมโบราณที่สะสมไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดิน และจัดแสดงประติมากรรมที่ทรงคุณค่าทางศิลปกรรมและยังเป็นรูปเคารพศักดิ์สิทธิ์ของคนโบราณอีกด้วย โดยพิพิธภัณฑ์มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นรูปช้างเอราวัณที่สร้างจากโลหะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ภายในแบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นล่างสุดเป็นใต้ดินหรือบาดาล เรียกว่า ชั้นสุวรรณภูมิ จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุเครื่องกระเบื้องที่สื่อถึงวัฒนธรรมของคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชั้นกลางเป็นส่วนอาคารรองรับตัวช้าง เรียกว่า ชั้นโลกมนุษย์ เล่าเรื่องราวสะท้อนแก่นพระศาสนาที่ค้ำจุนโลกให้เกิดศานติ และชั้นสามเป็นส่วนในตัวช้าง เรียกว่า ชั้นจักรวาล ประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ นอกจากนี้โดยรอบพิพิธภัณฑ์ยังเป็นอุทยานพรรณไม้ในวรรณคดีอีกด้วย

ที่อยู่:
เลขที่ 119 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์:
0-2371-3135-6
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 9.00-20.00 น.
ค่าเข้าชม:
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 50 บาท
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2546
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ท่องไปในท้องช้างยักษ์ที่ "พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ"

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 14/6/2547

ที่มา: ผู้จัดการรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ กับศรัทธาของผู้สร้าง

ชื่อผู้แต่ง: วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ศรัณย์ ทองปาน และวิยะดา ทองมิตร | ปีที่พิมพ์: 2547

ที่มา: กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

ยล (ประติมากรรม) ช้างเอราวัณใหญ่ที่สุดในโลก

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 04-01-2549(หน้า 36)

ที่มา: ผู้จัดการรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

เอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือ ช้างเอราวัณ 3 เศียร น้ำหนักกว่า 100 ตัน สูงประมาณตึก 17 ชั้น นับจากฐานที่เป็นอาคารรองรับ จากพื้นดินถึงยอด 50 เมตร ภายในอาคารจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาศิลปวัตถุและโบราณวัตถุของสะสมของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ลายปูนปั้นประดับอาคารและบันไดเป็นฝีมือช่างเพชรบุรี ปูนที่ใช้ทำจากหินฟลูคลอไรท์ ผสมด้วยวิธีการแบบโบราณ ด้วยปูนกาวหนังควาย ข้าวเหนียวและน้ำตาล อีกส่วนใช้กระเบื้องที่ทุบจากถ้วยชามเบญจรงค์มาต่อลาย ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งคือผิวช้างทำมาจากทองแดงบริสุทธิ์ เมื่อเวลาผ่านไปจะมีสนิมสีเขียวจับ เกิดความสวยงาม ส่วนฐานมีเพดานของห้องโถงประดับกระจกสี ออกแบบเป็นรูปแผนที่โลก ฝีมือช่างชาวเยอรมัน จากบันไดเวียนจะนำสู่ห้องจัดแสดงสมบัติวัตถุใต้ท้องช้าง โดยออกแบบเป็นจักรวาล บันไดจากชั้นบนสุดสู่ชั้นล่างมี 139 ขั้น หากมีลิฟต์และอุโมงค์หนีไฟทันสมัยอยู่ที่หางช้าง บริเวณโดยรอบพื้นที่กว่า 10 ไร่ เป็นอุทยานขนาดใหญ่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ตกแต่งด้วยต้นไม้ น้ำตกและลำคลอง

ข้อมูลจาก : แปลน รีดเดอร์ส. 100 พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ-ปริมณฑล: โลกกว้างอยู่ไม่ไกล. กรุงเทพฯ : แปลนพริ้นติ้งแอนด์พับลิงชิ่ง, 2546. หน้า 123.
ชื่อผู้แต่ง:
-

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ อลังการงานศิลป์ ประติมากรรมสีนิลของคนตะวันออก

ใครที่ผ่านมาตามเส้นทางถนนวงแหวนอุตสาหกรรม หรือสุขุมวิทสายเก่าเพื่อไปยังเมืองปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ คงจะต้องผ่านรูปช้างเอราวัณหรือช้างสามเศียรขนาดใหญ่แน่นอน และวันนี้จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของเราก็คือ “พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ” นั่นเอง จอดรถแล้วก็ซื้อตรงไปซื้อบัตรผ่านประตูที่บริเวณด้านหน้ากันเลยครับ
ชื่อผู้แต่ง:
-