พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ที่อยู่:
อาคารจอดรถ 3 ชั้น 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์:
0-2132-9013
วันและเวลาทำการ:
จันทร์-ศุกร์(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
อีเมล:
svbmuseum@airportthai.co.th
ปีที่ก่อตั้ง:
2559
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร้อยเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณ

การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยและการขนส่งทางอากาศที่ขยายตัวต่อเนื่อง คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” มีบทบาทสำคัญในการเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวมากว่า 10 ปีแล้วและวันนี้สนามบินแห่งนี้ พร้อมเปิดตัว “ พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” พิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ถึงประวัติความเป็นมา และแนวพระราชดำริ ที่สำคัญในหลายประเด็น ในการก่อสร้างสนามบินแห่งนี้
ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-