เมืองโบราณ


เมืองโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จำลองสถานที่ต่าง ๆ มาไว้ในพื้นที่กว่า 800 ไร่ เริ่มก่อสร้างในปี 2506 โดยคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ และเปิดให้บริการในปี 2515 ลักษณะที่ดินมีผังบริเวณคล้ายรูปขวาน และได้มีการจัดจำลองสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศในทุคภาค โดยจัดวางตามผังที่ดิน ซึ่งมีทั้งโบราณสถาน ปูชนียสถาน วัดโบราณ พระราชวัง ตลาดน้ำ ตลาดบก เป็นต้น ประกอบไปด้วยอาคารที่สร้างจำลองขึ้นใหม่ และอาคารจริงที่ย้ายมาตั้งไว้ภายในพื้นที่ นอกจากนี้ภายในเมืองโบราณยังมีที่พัก ชื่อว่า นครริมขอบฟ้า ไว้ให้บริการอีกด้วย

ที่อยู่:
ถ.สุขุมวิท(สายเก่า) ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10550
โทรศัพท์:
0-2323-9253
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 09.00-20.00 น.
ค่าเข้าชม:
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 25 บาท รถยนต์ธรรมดา 50 บาท รถบัสขนาดเล็ก 100 บาท
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2526
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: ปีที่3 ฉบับที่ 1 ต.ค. - ธ.ค. 2519

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: ปีที่4 ฉบับที่ 1 ต.ค. - ธ.ค. 2520

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: ปีที่4 ฉบับที่ 2 ม.ค. - มี.ค. 2521

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: ปีที่4 ฉบับที่ 3 เม.ย. - มิ.ย. 2521

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: ปีที่4 ฉบับที่ 4 ก.ค. - ก.ย. 2521

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: ปีที่3 ฉบับที่ 2 ม.ค. - มี.ค. 2520

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: ปีที่3ฉบับที่ 4 ก.ค. - ก.ย. 2520

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน

ชื่อผู้แต่ง: บังอร กรโกวิท | ปีที่พิมพ์: ปีที่5ฉบับที่ 1 ต.ค. - พ.ย. 2521

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน เมืองโบราณ

ชื่อผู้แต่ง: บังอร กรโกวิท | ปีที่พิมพ์: ปีที่5ฉบับที่ 2 ธ.ค. 2521 - ม.ค. 2522

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน

ชื่อผู้แต่ง: บังอร กรโกวิท | ปีที่พิมพ์: ปีที่5ฉบับที่ 3 ก.พ. - มี.ค. 2522

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

ชื่อผู้แต่ง: ศรีศักร วัลลิโภดม | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 18 ฉลับ 3 (ก.ย. 2517)

ที่มา: ศิลปากร

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน

ชื่อผู้แต่ง: สมพงษ์ ทิมแจ่มใส | ปีที่พิมพ์: ปีที่13ฉบับที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 2530

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน

ชื่อผู้แต่ง: แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย | ปีที่พิมพ์: ปีที่10 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 2527

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ตุง

ชื่อผู้แต่ง: แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย | ปีที่พิมพ์: ปีที่10 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2527

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ขันกะหย่อง

ชื่อผู้แต่ง: แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย | ปีที่พิมพ์: ปีที่10 ฉบับที่ 3 ก.ค. - ก.ย. 2527

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน

ชื่อผู้แต่ง: แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย | ปีที่พิมพ์: ปีที่11 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2528

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ตะข้อง

ชื่อผู้แต่ง: แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย | ปีที่พิมพ์: ปีที่11 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2528

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน

ชื่อผู้แต่ง: แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย | ปีที่พิมพ์: ปีที่13 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2530

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน เชี่ยนหมาก

ชื่อผู้แต่ง: แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย | ปีที่พิมพ์: ปีที่13 ฉบับที่ 3 ก.ค. - ก.ย. 2530

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน เครื่องจักสาน

ชื่อผู้แต่ง: แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย | ปีที่พิมพ์: ปีที่13 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2530

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน

ชื่อผู้แต่ง: แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย | ปีที่พิมพ์: ปีที่12 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 2529

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน น้ำเต้า

ชื่อผู้แต่ง: แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย | ปีที่พิมพ์: ปีที่12 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2529

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

ชื่อผู้แต่ง: แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย | ปีที่พิมพ์: ปีที่11 ฉบับที่ 3 ก.ค. - ก.ย. 2528

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน อันเนื่องมาแต่ "กินสามถ้วย" ถึงกระชอนกดลอดช่อง

ชื่อผู้แต่ง: แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย | ปีที่พิมพ์: ปีที่14 ฉบับที่ 3 ก.ค. - ก.ย. 2531

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

เมืองโบราณ

ชื่อผู้แต่ง: สุดจิต (เศวตจินดา) สนั่นไหว | ปีที่พิมพ์: 21-12-2551

ที่มา: เดลินิวส์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของเมืองโบราณ

เมืองโบราณ ก่อตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจและความอุตสาหะวิริยะ ของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ นักธุรกิจผู้มีใจรักในศิลปวัฒนธรรม เมืองโบราณเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งระดับโลกบนพื้นที่ 800 ไร่ เริ่มก่อสร้างในปี 2506 เดิมทีเดียวจัดทำแบบง่าย ๆ โดยจำลองสถานที่สำคัญของแต่ละจังหวัดลงไป จากนั้นคุณเล็กค้นคว้าหาข้อมูล เชิญนักวิชาการผู้รู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมเข้ามา คุณเล็กออกเดินทางสำรวจท้องถิ่นต่าง ๆ สัมผัสกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและนิเวศวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่น จนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ทำให้เปลี่ยนความคิดมาทำเป็นเมืองจริงๆ ขึ้นมา แต่เป็นเมืองโบราณ อาคารบางหลังได้ขอผาติกรรมมาเพราะท้องถิ่นไม่มีกำลังดูแล และบางหลังก็ถูกรื้อถอนเพื่อสร้างหลังใหม่ เช่น วิหารวัดจองคำ จ.ลำปาง พระวิหารวัดพร้าว จ.ตาก

นอกจากนี้การเข้าใจความเป็นตลาดและชุมชนก็เป็นแรงบันดาลใจให้สร้างตลาดน้ำและตลาดบกในเมืองโบราณ บ้างก็สร้างขึ้นใหม่ด้วยการศึกษารูปแบบเดิมที่เหลืออยู่ เช่น พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา จากนั้นได้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ซึ่งรวบรวมฝีมือช่างแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เอาไว้ เมืองโบราณไม่เพียงนำเสนอแค่ความเป็นรูปธรรม แต่ยังสะท้อนเรื่องนามธรรม เห็นได้จากการสร้างเทวโลก อันเป็นคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ บริเวณปลายนามีศาลาพระกวนอิม

นอกจากนี้ยังมีการจัดสวนวรรณคดี เช่น สวนรามเกียรติ์ สวนพระอภัยมณี สวนไกรทอง สิ่งที่สร้างขึ้นล้วนสะท้อนความคิดทั้งสิ้น อาทิ การจินตนาการคติธรรมจากจิตกรรมฝาผนังและวรรณกรรมจากโคลงกลอนมาแสดงให้เห็นอย่างตำนานเขาพระสุเมรุ ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค และศาลาฤาษีดัดตน ปัจจุบันมีโบราณสถาน (จำลอง) ทั้งสิ้นถึง 112 แห่ง (พ.ศ.2546) และยังสร้างเพิ่มเติมสืบมาแม้คุณเล็กจะล่วงลับไปแล้ว ทำให้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งนี้มีสิ่งใหม่ๆ ให้ชมอยู่เสมอ ตลอดเส้นทางผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอลังการแห่งสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และทึ่งในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยในยุคสมัยต่างๆ พร้อมได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่สามารถถ่ายทอดออกมาได้ดูราวกับมีชีวิตจริง

ข้อมูลจาก :
1. จดหมายข่าวมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 57 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2548.
2.. สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์. 174 มรดกสถาปัตยกรรมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับบลิชชิ่งจำกัด (มหาชน), 2547.
3. แปลน รีดเดอร์ส. 100 พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ-ปริมณฑล: โลกกว้างอยู่ไม่ไกล. กรุงเทพฯ : แปลนพริ้นติ้งแอนด์พับลิงชิ่ง, 2546. หน้า 120.
ชื่อผู้แต่ง:
-