พิพิธภัณฑ์ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
สำนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 160 ม.1 ถ.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สรุะบุรี 18180
โทรศัพท์:
036-345188, 081-9942375, 081-7954069
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ซื้อบัตรค่าเที่ยวชมฟาร์ม ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก/นักเรียน 50 บาท นักศึกษา 80 บาท
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2551
ของเด่น:
-

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล