สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร


สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำวังปลา ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เป็นสถานแสดงพันธืสัตว์น้ำจืดที่กรมประมงสร้างถวายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ตัวาคารหลักมีตู้กระจกขนาดใหญ่จำนวน 2 ตู้ ตู้ใหญ่มีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว ผนังโดยรอบบุด้วยกระจกใส ทำทางลาดเอียงจากผิวน้ำสู่ก้นถัง ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเห็นทัศนียภาพจากผิวน้ำถึงก้นถังได้ และอีกตู้หนึ่งมีขนาดเล็กกว่า เป็นรูปทรงกลม ผนังโดยรอบเป็นกระจก ภายในตู้จะแสดงให้เห็นถึงการอยู่อาศัยร่วมกันของปลาน้ำจืดชนิดต่าง ๆ ที่เป็นปลาพื้นเมืองของไทย นอกจากนี้ตามผนังอาคารยังประดับด้วยตู้ปลาขนาดเล็กอีกมากมายและยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ รวมถึงอาคารหอประชุมสำหรับใช้ในการบรรยายแก่บุคคลทั่วไปด้วย

ที่อยู่:
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์:
0-3528-3089-90
วันและเวลาทำการ:
เปิดอังคาร-อาทิตย์ 10.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

งามจับใจ ผลิตภัณฑ์ระดับโลกที่ "พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพ"

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 20/4/2548

ที่มา: คมชัดลึก

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล