พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ


พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการในปีพ.ศ.2555 เพื่อให้บริการความรู้ และให้เห็นถึงประโยชน์ ความสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศต่อการดำรงชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการที่เล่าเรื่องราววิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสือสาร นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน และเบื้องหลังวิวัฒนาการทั้งหมดคือ ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นั่นเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกนำเสนอด้วยเทคนิค แสง สี เสียง อันทันสมัย ประกอบชิ้นงาน เครื่องเล่นทางวิทยาศาสตร์ สื่อประสมเชิงตอบโต้ เสริมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้หลายประเภท เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไปกับการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์

ที่อยู่:
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์:
0-2577-9999
วันและเวลาทำการ:
เปิดวันอังคาร - อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) อังคาร-ศุกร์ เปิดเวลา 09.30-16.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เปิดเวลา 09.30-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
บัตรรวมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ + พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา + พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใหญ่/ครู-อาจารย์ 100 บาท , นักเรียน /นักศึกษาปริญญาตรี/ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ฟรี
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2555
ของเด่น:
เครื่องรับส่งรหัสมอร์ส, คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของประเทศไทย
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เรียนรู้ธรรมชาติและเทคโนโลยี ที่ 2 พิพิธภัณฑ์เมืองปทุม

ชื่อผู้แต่ง: หนุ่มลูกทุ่ง | ปีที่พิมพ์: 28 ธ.ค. 2553;28-12-2010

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 02 กันยายน 2558


ไม่มีข้อมูล

เรียนรู้ธรรมชาติและเทคโนโลยี ที่ 2 พิพิธภัณฑ์เมืองปทุม

วันนี้ฉันจึงขอพามากันที่ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา” และ “พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ” ที่ตั้งอยู่ที่คลอง 5 ปทุมธานี เห็นชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี้ ก็อย่าเพิ่งนึกเบื่อกันเสียก่อน เพราะสองพิพิธภัณฑ์นี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความรู้อย่างมากมาย
ชื่อผู้แต่ง:
-