หอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดจันทน์กะพ้อ


วัดจันทน์กะพ้อ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยชาวมอญที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอำเภอสามโคก ปทุมธานี แต่เดิมตั้งชื่อเป็นภาษามอญว่า “วัดโกว๊ะ” แปลว่า “ต้นจันทน์กะพ้อ” เพราะบริเวณดังกล่าวมีต้นจันทน์กะพ้อขึ้นอยู่มาก ซึ่งชาวมอญถือว่าเป็นไม้มงคลเหมือนต้นราชพฤกษ์ พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระประธานเขียนในราวปีพ.ศ. 2536 อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องลายคราม เครื่องใช้โลหะ เครื่องแก้ว เครื่องไม้ รวมทั้งหนังสือโบราณ ใบลาน สมุดข่อย ทั้งภาษาบาลี ภาษามอญ และภาษาไทย

ที่อยู่:
วัดจันทน์กะพ้อ หมู่ 3 บ้านตากแดด ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทรศัพท์:
0-2593-1340
วันและเวลาทำการ:
อยู่ในระหว่างการซ่อมแซม
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล