หอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดจันทน์กระพ้อ


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดจันทน์กะพ้อ หมู่ 3 บ้านตากแดด ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทรศัพท์:
0-2593-1340
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
อยู่ในระหว่างการซ่อมแซม
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล