อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์การทหาร(อนุสรณ์สถานแห่งชาติ)


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ถ.วิภาวดีรังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์:
ไม่เสียค่าเข้าชม
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2537
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ: อนุสรณ์แห่งความเสียสละอันสูงส...

ชื่อผู้แต่ง: ร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ | ปีที่พิมพ์: 22: 4 (ต.ค.-ธ.ค.2539)

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์การทหาร(อนุสรณ์สถานแห่งชาติ)

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่บริเวณสามแยกช่วง ถนนวิภาวดีรังสิตบรรจบกับถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 30 ไร่เศษ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชา การทหารสูงสุด โดยมีกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารดูแล สร้างด้วยงบประมาณ 150 ล้านบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2537
 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติเป็นแหล่งค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทยเป็น สถานที่เชิดชูเกียรติของบรรพบุรุษที่พลีชีพเพื่อชาติ กระตุ้นเตือนให้คนไทยได้เห็นภัยในอดีตเพื่อพร้อมช่วย กันไม่ให้เกิดขึ้นเหมือนอดีต เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวไทย เป็นที่ศึกษาหาความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจ
 
อาคารประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร เป็น อาคารทรง 8 เหลี่ยม สูง 5 ชั้น ลักษณะคล้ายป้อมค่าย หอรบสมัยโบราณ มีการจัดแสดงเป็นชั้น ๆ
 
ชั้นที่ 1 จัดแสดงหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริงใน เหตุการณ์ สงครามโลกครั้งที่ 1 จำลองเหตุการณ์ กองทหารไทยสวนสนามผ่านประตูชัย ณ กรุงปารีส ภาพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง เครื่องมหาพิชัยยุทธ แบบจำลองอนุสาวรีย์ทหารอาสา เหตุการณ์ กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส จำลอง เหตุการณ์ยุทธนาวีที่เกาะช้าง พร้อมอาวุธร่วมสมัยและ เหรียญชัยสมรภูมิ ภาพแสดงการดับเพลิงเรือหลวง ธนบุรี แบบจำลองอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สงคราม เอเชียบูรพา จำลองเหตุการณ์วีรกรรมกองบินน้อยที่ 5 แบบจำลองอนุสาวรีย์วีรชนไทย อนุสาวรีย์วีรชน สงครามเกาหลี จำลองเหตุการณ์การรบที่เขาพอร์ค- ชอพเกาหลี แบบจำลองอนุสาวรีย์ที่ระลึก สงคราม- เวียดนาม จำลองเหตุการณ์ที่ฟุกโถ ประเทศเวียดนาม อาวุธฝ่ายไทยและเวียดนาม แบบจำลองอนุสาวรีย์ ทหารผ่านศึกเวียดนาม

ชั้นที่ 2 เป็นที่โล่งไว้สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ ในวันสำคัญต่าง ๆ ผนังกำแพงโดยรอบ จารึกนามผู้ กล้าหาญที่เสียชีวิตในการสู้รบเพื่อปกป้องประเทศชาติ ในการสู้รบในสมรภูมิรบต่าง ๆ เช่น สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามกรณีพิพาทอินโดจีน-ฝรั่งเศส สงคราม เอเชียบูรพา สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม การปราบปรามพวกก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จำนวน 6,121 คน
 
ชั้นที่ 3 จัดแสดงหุ่นจำลองเหตุการณ์ สำคัญทางประวัติศาสตรในรูปแบบของหุ่นจำลองขนาดย่อ เพื่อช่วยให้เห็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีการใช้แสงเสียงประกอบ
       
ชั้นที่ 4 จัดแสดงเครื่องแบบเครื่องแต่งกาย โดยใช้หุ่นในการจัดแสดง มีทั้งชุดของทหาร/ตำรวจ ในชั้นผู้ใหญ่ รวมถึงเครื่องแต่งกายในสมัยต่างๆของไทย
 
ข้อมูลจาก
นิตยสาร เมืองโบราณ  (ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2539) หน้า 103-106
 
คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ "เที่ยวกองทัพบก"
ชื่อผู้แต่ง:
-