พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร นครสวรรค์


พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร นครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ที่ทำการไปรษณีย์สวรรค์วิถี จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ สามารถศึกาความรู้เกี่ยวกับประวัติไปรษณีย์ และดวงตราไปรษณียากรต่าง ๆ ภายในแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ห้องนิทรรศการ จัดแสดงประวัติและวิวัฒนาการเกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย ดวงตราไปรษณียากรที่ออกในวาระสำคัญต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีและจักรกล เครื่องมือสื่อสาร และเครื่องโทรเลข ส่วนในส่วนที่สองจะเป็นส่วนนิทรรศการที่จัดแสดังดวงตราไปรษณียากรโดยเฉพาะ

ที่อยู่:
ที่ทำการไปรษณีย์สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60001
โทรศัพท์:
0-5622-2991
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ 09.00-15.30 น.เสาร์ 09.00-12.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล