พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร นครสวรรค์


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ที่ทำการไปรษณีย์สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60001
โทรศัพท์:
0-5622-2991
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ 09.00-15.30 น.เสาร์ 09.00-12.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล