พิพิธภัณฑ์เขาสัตว์


พิพิธภัณฑ์เขาสัตว์แห่งนี้นับได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ก่อตั้งโดยคุณประเสริฐ ศรียรรยงค์ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเขาสัตว์และส่วนกะโหลกมีครบทุกชนิด ทั้งสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อ แต่เน้นเฉพาะสัตว์ที่อยู่ในประเทศไทย ทุกชิ้นมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย เขาสัตว์ทุกชนิดบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าในอดีตและทุกชิ้นมีการสืบแหล่งที่มาที่อยู่อาศัยดั้งเดิม โครงสร้างของสัตว์ช่วยให้สามารถจำแนกชนิดของสัตว์ได้อย่างถูกต้อง และทำให้ทราบถึงการดำรงชีวิต การกินอยู่ อายุขัย บางชิ้นอายุนับร้อย ๆ ปี อาทิ งาช้างแมมมอธยาวประมาณ 2 เมตร พบทางภาคอีสาน เขาของเนื้อสมัน ซึ่งจัดว้าเป็นสัตว์ที่มีเขาสวยงามที่สุดในโลก พบบริเวณภาคกลางของไทยเพียงแห่งเดียวในโลกและเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปกว่า 150 ปี

ที่อยู่:
27/8 หมู่ 6 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์:
0-2526-2681, 0-2968-5956
วันและเวลาทำการ:
ปิดและกำลังทำการย้ายสถานที่
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์เขาสัตว์

พิพิธภัณฑ์เขาสัตว์แห่งนี้นับได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ดำเนินการโดยคุณประเสริฐ ศรียรรยงค์ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเขาสัตว์และส่วนกะโหลกมีครบทุกชนิด ทั้งสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อ แต่เน้นเฉพาะสัตว์ที่อยู่ในประเทศไทย ทุกชิ้นมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย เขาสัตว์ทุกชนิดบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าในอดีตและทุกชิ้นมีการสืบแหล่งที่มาที่อยู่อาศัยดั้งเดิม โครงสร้างของสัตว์ช่วยให้สามารถจำแนกชนิดของสัตว์ได้อย่างถูกต้อง และทำให้ทราบถึงการดำรงชีวิต การกินอยู่ อายุขัย บางชิ้นอายุนับร้อย ๆ ปี อาทิ งาช้างแมมมอธยาวประมาณ 2 เมตร พบทางภาคอีสาน เขาของเนื้อสมัน ซึ่งจัดว้าเป็นสัตว์ที่มีเขาสวยงามที่สุดในโลก พบบริเวณภาคกลางของไทยเพียงแห่งเดียวในโลกและเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปกว่า 150 ปี

ข้อมูลจาก : แปลน รีดเดอร์ส. 100 พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ-ปริมณฑล: โลกกว้างอยู่ไม่ไกล. กรุงเทพฯ : แปลนพริ้นติ้งแอนด์พับลิงชิ่ง, 2546. หน้า 100.
ชื่อผู้แต่ง:
-