พิพิธภัณฑ์และห้องสมุด บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์


ที่อยู่:
1166 ซอยวชิรธรรมสาธิต 34 สุขุมวิท 101/1 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์:
02-746-3595
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
วันพุธ-วันอาทิตย์ 10.00 - 16.00
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
http://www.chirayu-poonsapaya.com
อีเมล:
poonsapaya@gmail.com , suvaphab.suchit@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2549
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื้อหา:
บุคคลสำคัญ
สถานะ:
เปิดดำเนินการ

แผ่นพับพิพิธภัณฑ์และห้องสมุด บ้านจิรายุ–พูนทรัพย์...

โดย: -

วันที่: 27 พฤษภาคม 2557

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์: บ้านแห่งความรัก คว...

ชื่อผู้แต่ง: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ปีที่พิมพ์: 3095

ที่มา: กรุงเทพฯ:คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

"พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดบ้านจิรายุ - พูนทรัพย์" แหล่...

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 17 มิ.ย. 2556;17-06-2013

ที่มา: มติชนออนไลน์

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 18 มิถุนายน 2556

ดูลิงค์ต้นฉบับ


ไม่มีข้อมูล

ในวันที่ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์  มีอายุครบรอบ 96 ปี ในพ.ศ.2549  ท่านได้น้อมเกล้าฯถวายบ้านพร้อมที่ดิน ณ ซอยสุขุมวิท 101/1  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
         
พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์  ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาศาสตร์  โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกทม. มูลนิธิ ศาสตราจารย์  หม่อมหลวงจิรายุ-ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฯและสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย  ได้ร่วมกันจัดทำ
           
อีกส่วนหนึ่งในแผนงานคือการสร้างอาคารห้องสมุดประชาชน  ซึ่งจะสร้างบริเวณลานด้านหน้าบ้าน  การออกแบบเป็นไปตามพระราชวินิจฉัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ให้ห้องสมุดไม่บดบังทัศนียภาพของบ้าน โดยมีการลดจำนวนชั้นจาก 3 ชั้นให้เหลือ 2 ชั้น
           
ผู้นำชมมี 2 ท่านคือ คุณสุจิตร สุวภาพ เจ้าหน้าที่สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย และคุณสุธันยา โพธิ์เสือ  หลานของท่านผู้หญิงฯ
           
การนำเสนอของที่นี่เน้นที่ประวัติ  แนวคิด และความรอบรู้ของศาสตราจารย์ทั้งสองท่าน  ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงจิรายุ  นพวงศ์ ณ อยุธยา อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปราชญ์ด้านภาษาบาลีสันสกฤต  ผู้เล็งเห็นความสำคัญในรากฐานของภาษาไทย และศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์ ณ อยุธยา  อดีตคณบดีคนแรกของคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปราชญ์ด้านการศึกษาผู้เล็งเห็นความจำเป็นของการก่อตั้งคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   พร้อมกับส่วนจัดแสดงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์คือ  สมเด็จพระปิตุจฉา  เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
         
การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ได้แก่  ส่วนที่หนึ่ง  ชั้นล่างของบ้าน  มีมุมฉายวีดีทัศน์อัลบั้มภาพถ่าย ส่วนที่อยู่ในตู้กระจกมีเครื่องลายคราม  เครื่องเบญจรงค์  เครื่องแก้ว  ซึ่งถือเป็นของรักของหวงของท่าน  บางวันขณะมีผู้เข้ามาเยี่ยมชม คุณสุจิตรเล่าว่าท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ในวัย 101 ปี  จะออกมาต้อนรับแขกด้วยความรู้สึกยินดีที่มีคนเข้ามาศึกษาหาความรู้

ส่วนที่สองอยู่ชั้นของบ้าน  เป็นการจัดนิทรรศการถาวร  แสดงให้เห็นความเป็นอยู่ของท่านทั้งสอง  ผู้เข้าชมจะได้เห็นห้องทำงานและชั้นหนังสือของท่าน  มีหนังสือที่ ศ.มล.จิรายุ  ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวฯ   มีสมุดลายไทยเขียนด้วยลายมือ  เล่มนี้ท่านได้เตรียมถวายการสอนสมเด็จพระเทพฯ จากนั้นเป็นห้องนอนห้องแต่งตัว  ถัดจากนั้นจะเป็นห้องใหญ่แบ่งเป็นมุมจัดแสดงเรื่องราวผ่านรูปภาพ  เอกสาร หนังสือ ปฏิทิน ไปรษณียบัตร  

การจัดแสดงได้แก่ มุมต้นราชสกุลนพวงศ์ และมุมสมเด็จพระปิยมหาราช  สมเด็จพระพันปีหลวง  และสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  มุมสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงราชสิรินธร  มุมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
           
ส่วนจัดแสดงที่ดูโดดเด่นเป็นโปสการ์ดที่นำไปขยายให้มีขนาดใหญ่  โปสการ์ดนี้เองที่สมเด็จพระปิตุจฉา  เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ผู้ให้การศึกษาและอบรมเลี้ยงดูท่านผู้หญิงฯตั้งแต่เล็กจนโต  ส่งให้กับท่านผู้หญิงฯ และโปสการ์ดที่สมเด็จพระเทพฯส่งให้กับหม่อมหลวงจิรายุ  พระอาจารย์ที่ได้มีโอกาสถวายพระอักษรบาลีและสันสกฤต  ตั้งแต่ยังทรงศึกษาอยู่ในโรงเรียนจิตรลดา  จนกระทั่งทรงศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  สาขาบาลีสันสกฤตที่คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           
คุณสุจิตร  สุวภาพ  ผู้นำชมพิพิธภัณฑ์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาโบราณและสิ่งของพระราชทานจากในหลวงซึ่งได้จัดแสดงไว้   “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงอ่านออกภาษาบาลี          เทวนาครีได้   แล้วท่านหม่อมหลวงจิรายุก็เป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระเทพฯ     การที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงศึกษาก็เนื่องด้วยพระองค์ท่านต้องการศึกษาพระไตรปิฎกจากต้นฉบับ  ไม่ต้องการที่จะต้องอ่านคำแปลที่ถ่ายทอดมา  นี่คือพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  มีอยู่ช่วงหนึ่งท่านองคมนตรีป่วยไม่สบาย  แล้วสมเด็จพระเทพฯก็กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้แผ่นป้ายมาอันหนึ่งซึ่งเป็นภาษาเทวนาครี เขียนว่า  ขอให้จิรายุเป็นผู้มีอายุยืน  จากแผ่นป้ายนั้น  ท่านมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกสิบกว่าปี  นี่คือคำอวยพรของในหลวง  และแผ่นป้ายนี้ก็ยังอยู่ที่ห้องจัดแสดงนิทรรศการข้างบน”
           
ในการจัดตกแต่งพิพิธภัณฑ์  คุณสุจิตรเป็นท่านหนึ่งที่มีความตั้งใจและทุ่มเทต่อการทำพิพิธภัณฑ์นี้  ดังเห็นได้จากคำพูดของคุณสุจิตรว่า  แม้ตนเองจะไม่ใช่ลูกหลาน  เป็นคนทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พอมาทำตรงนี้แล้วผูกพันรู้สึกรัก  ในการศึกษาเอกสารได้พบความเชื่อมโยงไปถึงเรื่องต่างๆ ทำให้คิดว่าเอกสารเหล่านี้มีคุณค่ามาก  ในการจัดระบบเอกสาร  คุณสุจิตรคิดว่าถ้าจะให้ดีน่าจะมีบุคลากรมาช่วยงานด้านนี้  จะทำให้งานไปได้รวดเร็วขึ้น
ส่วนคุณสุธันยา  โพธิ์เสือ  แม้จะไม่ใช่หลานโดยตรง  เนื่องจากท่านผู้หญิงฯไม่มีทายาท  แต่ก็เป็นผู้ที่ดูแลใกล้ชิดกับท่านผู้หญิง  ก่อนพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ทั้งสองท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจจนกระทั่งได้มีการจัดแสดงและต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมอย่างที่เห็นกันทุกวันนี้
           
ในการจัดทำวีดีทัศน์ซึ่งจัดฉายบริเวณชั้นล่าง  เนื้อหาเป็นเรื่องราวประวัติของท่านผู้หญิง  มีการจัดงานในช่วงวันคล้ายวันเกิดของท่านผู้หญิง  งานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี งานครบรอบศตวรรษของท่านผู้หญิง  จะมีเรื่องราวช่วงหกสิบปี  เจ็ดสิบปี แปดสิบปี  เก้าสิบปี หนึ่งร้อยปี  ในเรื่องราวที่ท่านได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม
เมื่อได้รับรู้และสัมผัสกับเรื่องราวของท่านทั้งสอง  สิ่งที่เราได้สัมผัสได้คือจิตใจที่อุทิศให้กับการทำงานของท่าน  ความสุขของท่านคือบทบาทความเป็นครู  ซึ่งทุกสิ่งที่พวกท่านได้ทำคือความรู้สึกซาบซึ้งของผู้มาเยือน
-----------------------------------------------------
สาวิตรี  ตลับแป้น /ผู้เขียน /ถ่ายภาพ
ข้อมูลจาก  :  สำรวจภาคสนามเมื่อวันที่  2  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2554
----------------------------------------------------
การเดินทาง : พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์  อยู่ถนนสุขุมวิท 101/1  การเดินทางควรใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถส่วนตัว
-----------------------------------------
อ้างอิง  : คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์. กรุงเทพฯ :  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.),2552.
พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์.http://www.foodtravel.tv/travelShow_
                      Detail.aspx?viewId=140 [Accessed  10/07/2011]
พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์. http://www.chirayu-poonsapaya.com/home.html
        http://www.reurnthai.com/index.php?topic=2118.0;wap2 [Accessed  10/07/2011]
ชื่อผู้แต่ง:
-

"พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดบ้านจิรายุ - พูนทรัพย์" แหล่งเรียนรู้"มีชีวิต" สะท้อนแนวคิดปรมาจารย์

หากใครที่ชื่นชอบในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ และรักการอ่าน โดยเฉพาะการศึกษาด้านภาษาศาสตร์ ครั้นจะไปตามห้องสมุดต่างๆ ก็อาจจะไม่สะดวก หรือได้ข้อมูลที่ครบถ้วนดีนัก ไม่ควรพลาดที่จะไปเยี่ยมชม "พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดบ้านจิรายุ - พูนทรัพย์" แหล่งเรียนรู้ ซึ่งรวบรวมตำราและข้อมูลอันหลากหลายเข้ามาให้เลือกสรร เสพสำราญกับสารพัดข้อมูลได้อย่างอิ่มหนำสมอง
ชื่อผู้แต่ง:
-