หอศิลป์กรุงไทย


หอศิลป์กรุงไทย เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ขยายผลจากโครงการกรุงไทยสานศิลปวัฒนธรรม โดยได้ปรับปรุงอาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานใหญ่แห่งแรก ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสอายุเกือบ 60 ปี ให้เป็นแกลเลอรี่แสดงผลงานศิลปกรรมสะสมของธนาคาร แบ่งเป็น 4 ชั้น คือ ชั้น 1 เป็นที่ทำการสาขาเยาวราช และพื้นที่แสดงนิทรรศการความเป็นมาของเยาวราช พร้อมมุมจิบน้ำชา และชั้นลอยเป็นจุดบริการ Cyber Branch ชั้น 2 เป็นห้องโถงแสดงผลงาน ห้องฉายวิดิทัศน์ แหล่งค้นคว้าสืบค้นหนังสือศิลปะ และประวัติชุมชน วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเยาวราช ชั้น 3 เป็นห้องสมุด information@library room ห้องโถงแสดงผลงาน และห้องประชุมขนาดเล็ก และชั้น 4 เป็นดาดฟ้าตกแต่งแบบ Green Roof ไว้สำหรับพักผ่อน และห้องอเนกประสงค์

ที่อยู่:
ธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-222-0131-45
วันและเวลาทำการ:
วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2551
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของหอศิลป์กรุงไทย

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "หอศิลป์กรุงไทย" ที่อาคารสาขาเยาวราช โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการ ผู้บริหาร ลูกค้า และสื่อมวลชนร่วมในพิธี 

ธนาคารกรุงไทยได้ทำการปรับปรุงสาขาเยาวราช ให้เป็นสาขาแสนสะดวกที่ให้บริการทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ ผนวกกับเป็นหอศิลป์ โดยธนาคารจะจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินชั้นนำของประเทศ และผลงานที่ได้รับรางวัลสนับสนุนของธนาคารจากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งค้นคว้าประวัติและวิถีชีวิตของชุมชนชาวจีน ซึ่งจะเปิดให้ลูกค้าและประชาชนเข้าชม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.

ทั้งนี้ "หอศิลป์กรุงไทย" จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะแห่งใหม่ในย่านเยาวราช และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งนอกจากมีการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลสนับสนุนของธนาคารจากงานแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2546 ธนาคารจะจัดนิทรรศการผลงานหมุนเวียน และเชิญศิลปินมาจัดแสดงผลงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสอนศิลปะให้กับเยาวชน การสอนวาดภาพด้วยพู่กันจีน ฯลฯ โดยธนาคารได้เชิญคุณสมชัย กวางทองพาณิชย์ และคุณเจริญ ตันมหาพราน ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีนเป็นที่ปรึกษา

"หอศิลป์กรุงไทย" แบ่งเป็น 4 ชั้น โดย ชั้นที่ 1 เป็นที่ทำการสาขาเยาวราช และมีพื้นที่แสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของเยาวราช พร้อมมุมจิบน้ำชาไว้ต้อนรับลูกค้า ชั้นลอย เป็นจุดบริการ Cyber Branch ลูกค้าสามารถซื้อขายหุ้นแบบ Real Time ชั้นที่ 2 ห้องโถงแสดงผลงาน ห้องฉายวิดิทัศน์ ห้องประชุมและห้องรับรองแขกผู้มาเยือน พร้อมด้วยแหล่งค้นคว้าและสืบค้นหนังสือศิลปะและประวัติชุมชน วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเยาวราชด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ห้องสมุด information @ library room ชั้น 3 เป็นห้องโถงแสดงผลงานและห้องประชุมขนาดเล็ก ส่วนชั้นที่ 4 เป็นดาดฟ้าตกแต่งแบบ Green Roof ไว้สำหรับพักผ่อน และห้องอเนกประสงค์

http://www.ktb.co.th/PublicApp/ktbweb/th/pid/0800010571

ชื่อผู้แต่ง:
-