พิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
2/6 โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์:
098-2711879
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวันตั้งแต่ 9.00 - 16.30 น. เข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
ananchai_thaiboat@yahoo.com
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
เรือจำลอง
จัดการโดย:

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท

ในอดีต คนไทยมีความผูกพันกับสายน้ำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำในการอุปโภค หรือบริโภค ด้วยเหตุนี้เองคนไทยจึงต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำ ไม่ว่าจะเป็นขันตักน้ำ กระบุงที่ใช้หาบน้ำ โอ่งน้ำ เป็นต้น ซึ่งนอกจากเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำอีกเช่นเดียวกัน นั่นก็คือ เรือ 

เมื่อครั้งที่ประเทศไทยยังไม่มีถนนหนทางที่สะดวกสบายอย่างเช่นทุกวันนี้ การคมนาคมในสมัยนั้นจะใช้เส้นทางน้ำ โดยการพายเรือเป็นหลัก ซึ่งเรือไทยในสมัยก่อนมีอยู่หลากหลายรูปแบบตามประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรือที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้า หรือใช้เพื่อการเดินทาง 

ปัจจุบันเรือไทยนั้นแทบจะไม่มีหลงเหลือให้เห็น เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้มีการสร้างเส้นทางเพื่อการคมนาคมเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางอากาศ ทำให้เรือไทยลดจำนวนและบทบาทลง ด้วยเหตุนี้คุณอนันต์ชัย ชุนนิตินันท์ เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะอนุรักษ์เรือไทยโบราณไว้ จึงมีความคิดที่จะเปิดพิพิธภัณฑ์เรือไทยจำลองขึ้น เพื่อที่จะอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในแขนงนี้ให้เป็นที่รู้จัก โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่คุณอนันต์ชัยเป็นผู้ที่ชอบสะสมเรือโบราณมาตั้งแต่เด็กแล้ว คุณอนันต์ชัยจึงเรียนเกี่ยวกับการทำเรือจำลอง เมื่อคุณอนันต์ชัยมีเรือจำลองที่ทำขึ้นเองเยอะมากขึ้นจึงได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ชั้นล่างบริเวณที่พักของครอบครัว แม้จะมีขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่บรรดาเรือจำลองเล็กๆ ต่างๆ ที่จัดแสดงไว้ ก็ทำให้ผู้ชมตื่นตาตื่นใจและอดไม่ได้ที่จะเดินเข้าไปดูใกล้ๆ การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ 

1. วิวัฒนาการเรือไทย โดยแสดงตั้งแต่วิวัฒนาการในยุคแรกๆ ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ลอยน้ำได้ไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดต่างหรือท่อนไม้ การใช้ท่อนไม้ใหญ่ท่อนเดียว การนำท่อนไม้หลายๆท่อนมาผูกเป็นแพ จนมาถึงในระยะสุดท้ายที่มีการนำไม้มาขุดทำเป็นเรือขุด

2. ขั้นตอนการสร้างเรือขุด เรือจำลองของพิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบทจะสร้างมาจากไม้สักทั้งหมด โดยการแสดงวิธีการขุดเรือนั้นจะแสดงโดยเริ่มตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเพียงท่อนไม้อยู่จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นตัวเรือ

3. เรือไทยพื้นบ้าน ในหัวข้อนี้จะแสดงเรือทั้งในอดีตและปัจจุบันทั้งหมอ 20 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรือเข็ม เรือมาดประทุน เรือชะล่า เรือกระแชง เรือข้างกระดาน เรือเอี้ยมจุ๊น เรือผีหลอก เรือบด เป็นต้น 

4.วิถีชีวิตชาวน้ำ หัวข้อนี้จะมีสองส่วนด้วยกันคือ ชุดวิถีชาวน้ำ 1 และชุดวิถีชาวน้ำ 2

บริเวณหน้าบ้านคุณอนันต์ชัยทำเป็นมุมทำงานเล็กๆ ด้านข้างผนังมีแผงอุปกรณ์การทำเรือจำลอง ซึ่งน่าสนใจไม่แพ้เรือจำลอง เพื่อไปแล้วไม่เสียเที่ยว ผู้ชมที่สนใจควรจะติดต่อนัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกของเจ้าของในการเตรียมตัวให้ความรู้ นอกจากนี้บางครั้งพิพิธภัณฑ์อาจจะนำนิทรรศการไปจัดแสดงนอกสถานที่ เช่น เมื่อต้นปี 2553 พิพิธภัณฑ์ได้มีโอกาสไปจัดแสดงที่อาคารชัยพัฒนานุรักษ์ ตลาดน้ำอัมพวา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมจำนวนมาก 

ข้อมูลจาก: แผ่นพับประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์อนันตชัยไทยโบ๊ท

หมายเหตุ ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ได้ย้ายที่ทำการจากบ้านพักในเขตหนองแขม กรุงเทพฯ ไปยังโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ จ.สมุทรสงคราม

ชื่อผู้แต่ง:
-