พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มโครงการจัดสร้าง "พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข" ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงเกียรติคุณของ ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข คณบดีท่านแรก และผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ โดยจัดแสดงนิทรรศการถาวร จัดเก็บเอกสาร จดหมายเหตุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านอาจารย์สตางค์ รวมทั้งประวัติผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จำนวน 10 ท่านของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ดังกล่าว เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อให้คุณงามความดีและประวัติศาสตร์เหล่านั้น เป็นเยี่ยงอย่างให้ชนรุ่นหลังประพฤติปฏิบัติตาม

ที่อยู่:
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:
02-201-5716
วันและเวลาทำการ:
จันทร์ - ศุกร์ 08.30-19.00 น. เสาร์ 08.30-16.00 น. ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
อีเมล:
apichai.ara@mahidol.ac.th, lisc@mahidol.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง:
2547
ของเด่น:
ลายพระหัตถ์ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศฯ รัชกาลที่ 9 , ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ , หนังสือและสิ่งพิมพ์หายาก, ของใช้ส่วนตัวของท่านอาจารย์สตางค์
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

88 ปี อาจารย์สตางค์,หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข: 15 กรกฎาคม 2550

ชื่อผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยมหิดล,คณะวิทยาศาสตร์ | ปีที่พิมพ์: 2550

ที่มา: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แหล่งค้นคว้า: ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข (15 กรกฎาคม 2462 - 6 กรกฎาคม 2514) เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยผู้เชี่ยวชาญการวิจัยทางด้านอินทรีย์เคมีและสมุนไพร และเป็นนักบริหารการศึกษาระดับสูงของชาติ โดยเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้ขยายจนเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มโครงการจัดสร้าง "พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข" ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงเกียรติคุณของ ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข คณบดีท่านแรก และผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ โดยจัดแสดงนิทรรศการถาวร จัดเก็บเอกสาร จดหมายเหตุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านอาจารย์สตางค์ รวมทั้งประวัติผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จำนวน 10 ท่านของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ดังกล่าว เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อให้คุณงามความดีและประวัติศาสตร์เหล่านั้น เป็นเยี่ยงอย่างให้ชนรุ่นหลังประพฤติปฏิบัติตาม

โครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นดำเนินการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่15 กรกฎาคม 2547 ซึ่งเป็นวันทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด ปีที่ 85 ของ ศาสตราจารย์ดร. สตางค์ มงคลสุข และเป็นวันทำบุญห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ภายหลังการปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่และครั้งแรกในรอบ 36 ปี ต่อมาได้มีการจัดเตรียมสถานที่ขนาด 31 ตารางเมตร บนพื้นที่บริเวณ ชั้น 3 ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และได้จัดทำตู้นิทรรศการพร้อมผนังตกแต่ง โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 ใช้งบประมาณ 310,300 บาท และขณะนี้ กำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และขอรับบริจาคภาพถ่าย วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของคณะ เพื่อนำมาจัดแสดงต่อไป

พิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมหนังสือ สิ่งของต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงาน ของใช้ส่วนตัวของท่านศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข อาทิ สมุดโน้ตของอาจารย์สตางค์ เมื่อสมัยเรียนปริญญาเอกที่ลิเวอร์พูล ของที่ระลึกจากห้องสมุด และมหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดให้เข้าชมในวันและเวลาราชการ โดยไม่เก็บค่าเข้าชมใดๆทั้งสิ้น

ข้อมูลจาก : http://stang.sc.mahidol.ac.th/museum.htm [accessed20081112]
ชื่อผู้แต่ง:
-