พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
4 ถนนเจ้าฟ้า แขวงวัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์:
0-2282-0637,0-2282639-40
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2517
ของเด่น:
-

โดย: -

วันที่: 20 มีนาคม 2556

โดย: -

วันที่: 20 มีนาคม 2556

โดย: -

วันที่: 20 มีนาคม 2556

โดย: -

วันที่: 20 มีนาคม 2556

โดย: -

วันที่: 20 มีนาคม 2556

โดย: -

วันที่: 20 มีนาคม 2556

โดย: -

วันที่: 20 มีนาคม 2556

โดย: -

วันที่: 20 มีนาคม 2556

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เป็นสถาบันแห่งแรกของรัฐที่จัดแสดงและเก็บรวบรวมสงวนรักษางานศิลปกรรมของชาติ ทั้งศิลปะแบบประเพณี ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัย โดยใช้ตึกที่ทำการและโรงงานกองกษาปณ์เก่า หรือโรงกษาปณ์สิทธิการ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2445 สำหรับผลิตเหรียญกษาปณ์ มีลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีความสง่างาม เป็นอย่าง จัดแสดงนิทรรศการศิลปะแบบไทยประเพณี ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างขึ้นแต่ครั้งอดีตกาลในรูปแบบศิลปกรรมร่วมสมัย ที่สำคัญได้จัดแสดงภาพฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

สำหรับผู้ที่หลงใหลในงานศิลปะไม่ควรพลาด เนื่องจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป มีนิทรรศการหมุนเวียนทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 2-4 เรื่อง

ข้อมูลจาก : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.“เที่ยว ท่อง ย่ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ”: สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ,มปป. หน้า 6-7
ชื่อผู้แต่ง:
-