มิวเซียมสยาม


ที่อยู่:
4 กระทรวงพาณิชย์(เดิม) ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์:
0-2622-2599
วันและเวลาทำการ:
เปิดทำการวัน อังคาร - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.
ค่าเข้าชม:
เด็กอายุมากกว่า 15 ปี 50 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท ต่างชาติ 300 บาท 16.00 - 18.00 น. เข้าชมฟรี
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2547
จัดการโดย:

โดย: -

วันที่: 01 เมษายน 2556

โดย: -

วันที่: 01 เมษายน 2556

โดย: -

วันที่: 01 เมษายน 2556

โดย: -

วันที่: 01 เมษายน 2556

โดย: -

วันที่: 01 เมษายน 2556

โดย: -

วันที่: 01 เมษายน 2556

โดย: -

วันที่: 01 เมษายน 2556

โดย: -

วันที่: 01 เมษายน 2556

โดย: -

วันที่: 01 เมษายน 2556

โดย: -

วันที่: 01 เมษายน 2556

โดย: -

วันที่: 01 เมษายน 2556

โดย: -

วันที่: 01 เมษายน 2556

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิติใหม่พิพิธภัณฑ์ไทยทำเรื่องเรียนเป็นเรื่องสนุก

ชื่อผู้แต่ง: รัฐพงศ์ เทียมทองใบ | ปีที่พิมพ์: 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10877 น.33

ที่มา: มติชนรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

มิวเซียมสยามพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 16/10/2551

ที่มา: ข่าวสด

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามประวัติศาสตร์ไทยไม่น่าเบื่อ

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 02-04-2551

ที่มา: ผู้จัดการรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

The Road to Discovery

ชื่อผู้แต่ง: Aree Chaisatien | ปีที่พิมพ์: 06-01-2551

ที่มา: The Nation

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

คนร้ายโจรกรรม“ลูกปัดสุริยเทพ”โบราณอายุ 2,000 ปี หายจากพิพิธภัณฑ์

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 5-02-2552

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

มือดีแอบฉก'ลูกปัดสุริยเทพ'ในมิวเซียมสยาม

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 06-02-2552

ที่มา: ไทยรัฐ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์เมกะโพรเจ็ค

ชื่อผู้แต่ง: อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย | ปีที่พิมพ์: 1 เมษายน 2552

ที่มา: เว็บไซต์จดหมายเหตุสังคม

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

สัมผัสวีถีชาวบางกอกผ่าน “พิพิธภัณฑ์” รอบเกาะรัตนโกสินทร์

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 28 มิ.ย. 2556;28-06-2013

ที่มา: ผู้จัดการ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 01 กรกฎาคม 2556

มิวเซียมสยาม: (อยากให้) การมาพิพิธภัณฑ์คือเรื่องปกติ

ชื่อผู้แต่ง: รชนีกร ศรีฟ้าวัฒนา | ปีที่พิมพ์: 2019-09-05

ที่มา: The Potential

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 05 กันยายน 2562

ดูลิงค์ต้นฉบับ


รีวิวของมิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยามเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2547 เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างรื่นรมย์ มิวเซียมสยามตั้งอยู่ในพื้นที่กระทรวงพาณิชย์(เดิม) บริเวณท่าเตียน ภายในประกอบด้วยอาคารหลัก 4 อาคาร ในส่วนของอาคารจัดแสดง เป็นอาคารเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยเริ่มมีการบูรณะและปรับปรุงอาคารใหม่ตั้งแต่ปี 2548 พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ในการจัดนิทรรศการ จนแล้วเสร็จในปี 2551 และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2551 เป็นต้นมา พิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวต่างๆ ทั้งหมด 3 ชั้น รวม 17 ห้อง 

สัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์คือรูป “คนกบแดง” กบเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ นำไปใช้เป็นลวดลายบนกลองมโหระทึกที่พบทั่วไปในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีเป้าหมายในการสร้างแนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่ให้กับแวดวงพิพิธภัณฑ์ในบ้านเรา โดยมุ่งเน้นให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ควบคู่กับการเล่น เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและได้สาระประโยชน์ไปพร้อมกัน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเพื่อทำให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม นอกจากนี้ทางพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ และมีเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละห้องเพื่อตอบข้อซักถาม

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยปัจจุบันจากสุวรรณภูมิสู่กรุงเทพฯ การจัดแสดงเริ่มตั้งแต่ชั้นแรกที่ห้อง “ตึกเก่าเล่าเรื่อง” เล่าประวัติของอาคาร การปรับปรุง การขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่ จากนั้นภาพยนตร์ที่ห้อง “เบิกโรง” จะเป็นการตั้งคำถามกับผู้เข้าชมให้ขบคิดเล่นๆว่าคนไทยคือใคร เพื่อให้ผู้เข้าชมหาคำตอบจากการชมพิพิธภัณฑ์ในส่วนอื่นๆต่อไป 

ห้องต่อไปซึ่งอยู่ชั้นเดียวกันคือ ห้อง “ไทยแท้” บรรยากาศคล้ายงานวัด นำสิ่งที่เราเห็นได้ทั่วไปมาจัดแสดง ทั้งเรื่องการไหว้ อาหารไทย ภาษาไทย จากนั้นเดินขึ้นไปชมที่ชั้น 3 เริ่มต้นว่าด้วยเรื่องราวของดินแดนสุวรรณภูมิ จากห้องจัดแสดง “เปิดตำนานสุวรรณภูมิ” ไปจนถึงห้อง “พุทธิปัญญา” จัดแสดงเรื่องราวของวิวัฒนาการสังคมของดินแดนสุวรรณภูมิ จากหลักฐานทางโบราณคดี การขุดค้นโครงกระดูกและหลุมฝังศพ ตลอดจน วิถีชีวิตของผู้คน การเกษตร การสร้างเมือง โลหะ และความเชื่อ เช่น การจัดแสดงเรื่อง “คาถา เย ธมฺมา” ซึ่งแพร่หลายในดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นหลักฐานให้ทราบว่า พระพุทธศาสนาเริ่มเข้ามาแพร่หลายในดินแดนแห่งนี้แล้ว ในส่วนนี้ผู้เข้าชมจะได้ลองฝึกเป็นนักโบราณคดี ตีกลองมโหระทึก 

เรื่องราวของประวัติศาสตร์ยุคกำเนิดสยามประเทศ จากห้องจัดแสดงชื่อ “กำเนิดสยามประเทศ” ไปจนถึงห้อง “สยามยุทธ์” เน้นเรื่องราวของกรุงศรีอยุธยา ทั้งเรื่องของการก่อกำเนิด ความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้าน การเมือง ศาสนา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม ภาษา และสถาปัตยกรรม รวมถึงแนวคิดของการทำสงคราม การจัดกระบวนทัพ อาวุธยุทโธปกรณ์ ส่วนนี้มีปืนใหญ่ให้ลองฝึกเป็นนักแม่นปืน และเรียนรู้ตำราพิชัยสงคราม 

เดินกลับลงมายังชั้นที่ 2 อาจจะแบ่งเรื่องราวการจัดแสดงของชั้นนี้ออกได้เป็นสองส่วน คือยุคต้นและยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ยุคต้นหรือสมัยรัตนโกสินทร์นั้นเริ่มต้นที่ห้อง “แผนที่ ความยอกย้อนบนแผ่นกระดาษ” ไปจนถึงห้อง “แปลงโฉมสยามประเทศ” บอกเล่าเรื่องราว การสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ที่จำลองแผนผังเมืองมาจากกรุงศรีอยุธยา ความหลากหลายของกลุ่มชนต่างๆที่อาศัยอยู่ รวมถึงจัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิตของคนรอบๆ กรุงเทพฯ ที่ยังคงเป็นสังคมเกษตรกรรม และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการรับวัฒนธรรมตะวันตก เช่น ระบบสาธารณูปโภค การแต่งกาย เป็นต้น ในส่วนนี้มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกหลายอย่าง เช่นลองแต่งกายด้วยชุดเจ้านายในสมัยรัชกาลที่ 5 หรือฟังเสียงการบรรยายความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ในกรุงรัตนโกสินทร์เป็นภาษาของกลุ่มชนเหล่านั้น 

สำหรับยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น เริ่มต้นที่ห้อง “กำเนิดประเทศไทย” ไปจนถึงห้อง “มองไปข้างหน้า” บอกเล่าเรื่องราวการเมืองวัฒนธรรมของสื่อสารมวลชน บทบาทของกรมโฆษณาการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมตะวันตกในช่วงสงครามเวียดนาม ในส่วนนี้มีวิทยุในลองหมุนหาคลื่นเพื่อย้อนกลับไปฟังเพลงยุคของจอมพล ป. พิบูลสงคราม การทดลองเป็นพิธีกรรายการของโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรม รวมถึงเยี่ยมชมชีวิตค่ำคืนในไนต์คลับ วัฒนธรรมความบันเทิงที่ได้รับอิทธิพลอเมริกันในยุคนั้น 

นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ดังที่กล่าวมาแล้ว มิวเซียม สยาม ยังมีกิจกรรมหมุนเวียนให้ร่วมสนุกซึ่งมีเป้าหมายที่จะทำให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งของความรู้ผสมผสานกับความบันเทิง การจัดนิทรรศการสัญจร การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมต่างๆได้ที่เว็บไซด์ของมิวเซียมสยามข้อมูลจาก: การสำรวจวันที่ 23 เมษายน 2551

เรียบเรียงโดย สายทิพย์ ขุนอินทร์
ชื่อผู้แต่ง:
-

สัมผัสวีถีชาวบางกอกผ่าน “พิพิธภัณฑ์” รอบเกาะรัตนโกสินทร์

ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์ดีๆน่าสนใจมากมาย แต่น่าแปลกที่พฤติกรรมคนไทยกับไม่ค่อยนิยมเข้าพิพิธภัณฑ์สักเท่าไหร่ อย่างไรก็ดีการเที่ยวชมสำหรับคนชอบเที่ยวพิพิธภัณฑ์หรือคนที่สนใจจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั้น มันมีเสน่ห์และความเพลิดเพลินที่น่าสนใจไม่น้อย สำหรับทริปนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ฉันเลือกเที่ยวพิพิธภัณฑ์เป็นหลักร่วมไปกับสิ่งน่าสนใจรอบๆเกาะรัตนนโกสินทร์ เพื่อเที่ยว-ชม แหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่บริเวณรอบๆ เกาะรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้แต่ง:
-

"มิวเซียมสยาม"

ปกติแล้ว เวลาได้รับมอบหมายให้เดินไปทำงานที่อื่น จะเกิดอาการไม่อยาก เคลื่อนที่ไปจากที่ทำงานขึ้นมาทันที แต่เพราะของแถมจากการเดินทางในคราวนี้ คือการแวะไปเที่ยว “มิวเซียมสยาม : พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้” แค่นี้ก็ทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานขึ้นมาทันที เสร็จจากงานที่ได้รับมอบหมายแล้ว ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการเยี่ยมชม “มิวเซียมสยาม” ได้ยินชื่อเสียงของมิวเซียมสยาม ทั้งในด้านการจัดแสดงเรื่องราวของประเทศไทยในรูปแบบ “เรียงความประเทศไทย” ที่น่าสนใจและเชิญชวนให้ชม
ชื่อผู้แต่ง:
-

มิวเซียมสยาม กระตุกต่อมคิด เรียนรู้กันซักนิดถึงรากเหง้าความเป็นไทย

ปกติแล้วเวลาใครมาพูดถึงว่าจะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ คนส่วนใหญ่จะเกิดอาการไม่อยากไป หรือรู้สึกว่าน่าเบื่อขึ้นมาในทันที แต่เราอยากจะให้ทุกคนทิ้งความรู้สึกนึกคิดเดิมๆ ไปซะก่อน แล้วตามเราไปเที่ยวกันที่ “สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ มิวเซียมสยาม” เพราะที่แห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของการจัดแสดงเรื่องราวของสยามประเทศให้เราได้ตื่นตาตื่นใจไปกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของพวกเราชาวไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่เข้าชมให้ได้สัมผัส และมีส่วนร่วมไปกับนิทรรศการในส่วนต่างๆ แค่นี้ก็รู้สึกสนุกขึ้นมาแล้วใช่มั้ยล่ะ
ชื่อผู้แต่ง:
-