พิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่ง


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
577/78 หมู่บ้านอิ่มอัมพร ซ.พาณิชยการธนบุรี ถ.จรัญสนิทวงศ์13 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์:
0-2412-9962,0-2412-1694
โทรสาร:
02-864-3199
วันและเวลาทำการ:
เปิดวันจันทร์-เสาร์ (ปิดปรับปรุง)
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
vichathai.ac.th@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2530
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เพลงลูกทุ่งในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไทย...

ชื่อผู้แต่ง: นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 16 ฉบับ 6 (เม.ย. 2528)

ที่มา: ศิลปวัฒนธรรม

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่ง

พิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่ง ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 577/78 หมู่บ้านอิ่มอัมพร ซองพาณิชยการธนบุรี ถนนจรัลสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เริ่มคิดและลงมือก่อตั้งรวบรวมเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2530 เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้า, รวบรวมและเป็นแหล่งที่จะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้กันในเรื่องของเพลงลูกทุ่ง และเป็นตัวกลางในการประสานรวมตัวกันในหมู่ศิลปินลูกทุ่ง เพื่อสร้างความงอกงามให้กับวงการเพลงลูกทุ่ง ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่อนุรักษ์เพลงและเผยแพร่เพลงลูกทุ่งอย่างมีระบบและมีคุณภาพไปในตัวด้วย

ข้อมูลจาก
http://www.culture.go.th/knowledge/tfolksong/museum2.htm[accessed20070227]

ชื่อผู้แต่ง:
-