พิพิธภัณฑ์ศัลยศาสตร์ศิริราช


ตลอดเวลาร้อยกว่าปี ศัลยศาสตร์ศิริราช เป็นศูนย์รวมหมอผ่าตัดระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รับรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจำนวนมาก เพาะบ่มศัลยแพทย์มามากกว่า 1,000 คน ปัจจุบัน ศัลยศาสตร์ศิริราชประกอบด้วยสาขาวิชามากที่สุดถึง 10 สาขา ได้แก่ สาขาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม สาขากุมารศัลยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด สาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ สาขาประสาทศัลยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา สาขาศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง และสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก พิพิธภัณฑ์ศัลยศาสตร์ศิริราช จึงเกิดขึ้นในรูปโฉมใหม่ด้วยการจัดแสดงที่โดดเด่น ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์ศัลยศาสตร์ในประเทศไทย สู่ยุคเทคโนโลยีขั้นสูง รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการผ่าตัดด้านต่างๆ อย่างลึกซึ้ง ลำดับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์วงการศัลยกรรมไทย สู่โซนจัดแสดงประวัติศาสตร์ของชุดผ่าตัด เครื่องมือและองค์ประกอบพื้นฐานของการผ่าตัด ภายในพิพิธภัณฑ์รวม สิ่งแสดงที่น่าสนใจกว่า 100 รายการ

ที่อยู่:
อาคารพิพิธภัณฑ์ 2 ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์:
0-2419 - 2601, 0-2419–2618-19
โทรสาร:
02-411-0166
วันและเวลาทำการ:
จันทร์,พุธ-อาทิตย์ เวลา หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช 10.00-17.00 น. (ปิดจำหน่ายตั๋วเวลา 16.00 น.) ปิดทำการวันอังคารเเละวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
อีเมล:
sirirajmuseum@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2564
ของเด่น:
เครื่องมือแพทย์ยุคโรมันโบราณ,ภาพโมเสคศูนย์รวมแห่งประวัติศาสตร์ศัลย์ศิริราชและของประเทศโดยการจารึกใบหน้าปูชนียาจารย์และศัลยแพทย์ทั้งหมดตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนปัจจุบันกว่า 800 ท่านโดยเทคนิคแกะสลักไม้ด้วยแสงเลเซอร์
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์ศัลยศาสตร์ศิริราช

ศัลยศาสตร์ศิริราช” เป็นจุดกำเนิดของการรักษา การเรียน และการวิจัยทางการผ่าตัดของประเทศ มาเป็นระยะเวลากว่าร้อยปี โดยมีรากฐานอันแข็งแกร่งจากบูรพคณาจารย์ ถ่ายทอดพัฒนามาจากรุ่นสู่รุ่น ต่อยอดเติบใหญ่ จนมีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดเวลาร้อยกว่าปี ศัลยศาสตร์ศิริราช เป็นศูนย์รวมหมอผ่าตัดระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รับรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจำนวนมาก เพาะบ่มศัลยแพทย์มามากกว่า 1,000 คน ปัจจุบัน ศัลยศาสตร์ศิริราชประกอบด้วยสาขาวิชามากที่สุดถึง 10 สาขา ได้แก่ สาขาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม สาขากุมารศัลยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด สาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ สาขาประสาทศัลยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา สาขาศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง และสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

พิพิธภัณฑ์ศัลยศาสตร์ศิริราช จึงเกิดขึ้นในรูปโฉมใหม่ด้วยการจัดแสดงที่โดดเด่น ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์ศัลยศาสตร์ในประเทศไทย สู่ยุคเทคโนโลยีขั้นสูง รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการผ่าตัดด้านต่างๆ อย่างลึกซึ้ง ลำดับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์วงการศัลยกรรมไทย สู่โซนจัดแสดงประวัติศาสตร์ของชุดผ่าตัด เครื่องมือและองค์ประกอบพื้นฐานของการผ่าตัด

ภายในพิพิธภัณฑ์รวม สิ่งแสดงที่น่าสนใจกว่า 100 รายการที่นำมาอวด เช่น อวัยวะตัดขวางครึ่งร่างมนุษย์ อวัยวะฉีดสีเข้าหลอดเลือด อวัยวะแสดงรอยโรคที่ต้องใช้การรักษาด้วยการผ่าตัด เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องมือแพทย์โบราณตั้งแต่ยุคสมัยโรมัน ซึ่งเป็นสิ่งแสดงชิ้นสำคัญ 1 ใน 120 สิ่งแสดงที่เป็นชิ้นเอกของศิริราช นอกจากนี้ ผู้ชมยังจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่เสมือนย้อนเวลาเข้าไปอยู่ในห้องผ่าตัดยุคต่าง ๆ ด้วยเทคนิค AR (Augmented Reality) และชมวิดีทัศน์การผ่าตัดครั้งสำคัญที่หาชมได้ยากอีกด้วย

นอกเหนือจากเรื่องราวของวิทยาการด้านการแพทย์แล้ว พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังหลอมรวมเอาปรัชญาและสุนทรียะเข้าไปพร้อมๆกันด้วย เช่น ภาพเขียนภายใต้ชื่อ “แสงเทียนแห่งปัญญา” วาดโดย อ. ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินนานาชาติ CHT INTERNATIONAL OUTSTANDING ACHIEVERS AWARD 2020 ซึ่งสื่อความหมายแทนสัญลักษณ์องค์รวมของตัวตนศัลยแพทย์ และที่พลาดไม่ได้คือ ผนังด้านหลังโต๊ะทำงานโบราณ มีภาพโมเสคศูนย์รวมแห่งประวัติศาสตร์ศัลย์ศิริราชและของประเทศโดยการจารึกใบหน้าปูชนียาจารย์และศัลยแพทย์ทั้งหมดตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนปัจจุบันกว่า 800 ท่านโดยเทคนิคแกะสลักไม้ด้วยแสงเลเซอร์

ชื่อผู้แต่ง:
โชติรส พิพัฒน์ผล และชัยยศ เจริญสันติพงศ์