สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด


สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประกอบด้วยอาคาร 2 หลังเชื่อมต่อกัน อาคารหลังที่ 1 เป็นสำนักงาน ห้องโถง ห้องบรรยาย และห้องนิทรรศการควมรู้เกี่ยวกับปลา สัตว์น้ำจืด และอุปกรณ์จับปลา ส่วนอาคารหลังที่ 2 ชั้นล่างเป็นส่วนจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภายในตู้ปลาขนาดเล็กรอบอาคาร จำนวน 24 ตู้ และตู้ปลาขนาดใหญ่ 1 ตู้ เป็นอุโมงค์แก้ว กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร โดยปลาที่จัดแสดงเป็นปลาจากแม่น้ำโขง แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล รวมถึงมีการจัดแสดงสัตว์สตัฟฟ์ด้วย และชั้นบน เป็นบ่อพักน้ำและแหล่งสำรองพันธุ์สัตว์น้ำ

ที่อยู่:
ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์:
+6643511286
วันและเวลาทำการ:
อังคาร-อาทิตย์ 08.30- 16.00 น.
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคอีสาน ตั้งอยู่บริเวณบึงน้อยติดกับบึงพลาญชัยทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นสถานที่จัดแสดงสัตว์น้ำจืดขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน17.6 ตารางวา วางศิลาฤกษ์อาคาร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2543 โดย ฯพณฯ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธี ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ดและกรมประมงจึงได้ถ่ายโอนให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นผู้จัดการในการให้บริการ ตลอดจนการบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2546 ใช้งบประมาณประจำปี 2543 จำนวน 53,442,000 บาท

สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดแสดงปลาและสัตว์น้ำจืด พร้อมทั้งนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับปลาและสัตว์น้ำจืดชนิดต่างๆ มีลักษณะเป็นอาคาร 2 อาคารเชื่อมต่อกัน อาคารแรกประกอบด้วย ห้องโถง ห้องบรรยาย ห้องจัดนิทรรศการ สำนักงาน ห้องจำหน่ายบัตรและของที่ระลึก ส่วนอาคารที่สอง เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นส่วนแสดงพันธ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วยตู้กระจกขนาดต่าง ๆ กัน จำนวน 24 ตู้ ฝังอยู่ในผนังรอบอาคารตรงกลางอาคารเป็นตู้ขนาดใหญ่ กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร มีอุโมงค์แก้วผ่านกลางตู้สำหรับให้ผู้เข้าชมเดินชมได้อย่างใกล้ชิด ชั้นบนของอาคารจะเป็นบ่อพักน้ำ บ่อพักและสำรองพันธ์สัตว์น้ำไว้ใช้สับเปลี่ยนหมุนเวียน รวมทั้งบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำที่ป่วย ด้านนอกอาคารจะมีการจัดภูมิทัศน์เป็นสวนหย่อมตามจุดต่าง ๆ และแบ่งเป็นลานจอดรถสำหรับผู้เข้าชม 2 จุด สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546 โดยมี ฯพณฯ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รมต.กระทรวงวัฒนธรรม (ขณะนั้นเป็น รมต.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์) เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส และมี ดร.พระเทพบัณฑิต เจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ข้อมูลจาก: http://www.roietmunicipal.go.th/animal.htm [accessed 2008-12-26]
ชื่อผู้แต่ง:
-
คำสำคัญ:
-
ไม่มีข้อมูล
คำสำคัญ:
-