พิพิธภัณฑ์เกวียน วัดบ้านโหรา


พิพิธภัณฑ์เกวียน วัดบ้านโหรา เกิดจากแนวคิดของพระครูโอภาส บุญญาภรณ์ ที่จะอนุรักษ์เกวียนในแต่ละยุคสมัยไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน จึงได้ขอรับบริจาคจากชาวบ้านในที่ต่าง ๆ หรือบางส่วนท่านก็จัดซื้อมาด้วยเงินส่วนตัว ปัจจุบันมีเกวียนที่ประกอบเป็นรูปร่างสมบูรณ์จำนวน 16 เล่มเกวียน และยังมีอีกประมาณ 7-8 เล่มเกวียนที่ยังไม่ได้ประกอบ เนื่องจากชิ้นส่วนไม่ครบ ซึ่งจะต้องให้ชาวบ้านทำชิ้นส่วนที่ขาดไปขึ้นใหม่ โดยการจัดแสดงเกวียนนั้นจะจัดแสดงไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในวัด

ที่อยู่:
วัดบ้านโหรา เลที่ 69 หมู่ 2ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โทรศัพท์:
080-4199664 ติดต่อ พระครูโอภาสบูญญาทร
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2551
ของเด่น:
เกวียนที่ใช้ในสมัยโบราณ เขาวัว เขาควาย
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล