พิพิธภัณฑ์ของเก่าโบราณ วัดโคกร้าง


ที่อยู่:
วัดป่าศรีมงคล(วัดโคกร้าง) บ้านโคกร้าง หมู่ 3 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280
โทรศัพท์:
081-7391914,081-9642258
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2539
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล