พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย


ที่อยู่:
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์:
0-4351-1795
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล