พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 14 ตุลา


มูลนิธิ 14 ตุลา มีโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 14 ตุลา ไว้ในพื้นที่ของอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ซึ่งจะประกอบไปด้วยนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 ทั้งนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยและการเมืองของประชาชนต่อไป

ที่อยู่:
อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 14/16 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์:
0-2622-1013-5
โทรสาร:
0-2622-1016
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน เวลา 8.00-19.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
อีเมล:
oct14_f@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2548
ของเด่น:
นิทรรศการเกี่ยวกับเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เรียนรู้อดีต 14 ตุลา ผ่านของสะสมคนเดือนตุลา

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 10/14/2547

ที่มา: มติชนรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล