พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 14 ตุลา


ที่อยู่:
อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 14/16 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์:
0-2622-1013-5
โทรสาร:
0-2622-1016
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน เวลา 8.00-19.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
http://www.14tula.com/museum.htm
อีเมล:
oct14_f@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2548
ของเด่น:
นิทรรศการเกี่ยวกับเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ประวัติศาสตร์
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เรียนรู้อดีต 14 ตุลา ผ่านของสะสมคนเดือนตุลา...

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 10/14/2547

ที่มา: มติชนรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล