หม่อเส้งมิวเซียม


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
78 ถ.ถลาง ตำบลตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์:
076-353719, 081-6913501
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 10.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
คนละ 100 บาท
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
info@woogalleryhotel.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2562
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล