พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนบ้านคลองผีเสื้อ


พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนคลองผีเสื้อ ตั้งอยู่ในชุมชนเกาะลัดอีแท่น ต.บางเตย อ.สามพาน จ.นครปฐม เกาะลัดอีแท่นเป็นเกาะที่เกิดจากการขุดคลองลัด เพื่อเชื่อมคลองขุดจากแม่น้ำท่าจีนจากฝั่งหนึ่ง โดยให้ทะลุผ่านไปอีกทางด้านหนึ่งของแม่น้ำท่าจีน พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนคลองผีเสื้อเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกษตรวิถีชุมชน เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลที่ก่อตั้งโดยคุณพนม ศรีสนิท ซึ่งเป็นคนดั้งเดิมของชุมชนเกาะลัดอีแท่น คุณพนมชื่นชอบและสะสมเครื่องมือทางการเกษตร รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านของภาคกลางอื่นๆ ไว้จำนวนมาก จึงคิดก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2557 เพื่อจัดแสดงข้าวของที่ตนเองสะสมไว้ อาทิ เช่น อุปกรณ์การทำนา เครื่องมือทางการเกษตรสมัยก่อน จำพวกคันไถ ระหัดชกมวย มีด สุ่มจับปลา หม้อตาล เครื่องลายคราม เป็นต้น

ชื่อเรียกอื่น:
พิพิธภัณฑ์บ้านปู่พนม ศรีสนิท
ที่อยู่:
21 หมู่ 8 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์:
081-6665535
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน 9.00-15.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2557
ของเด่น:
เครื่องใช้ไม้สอยของชุมชนเกษตรกรรมริมน้ำ
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล