พิพิธภัณฑ์บุญราศีนิโคลาส


พิพิธภัณฑ์บุญราศีนิโคลาส เป็นส่วนหนึ่งใน "สักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง" วัดนักบุญเปโตร จ.นครปฐม ภายในห้องนิทรรศการ ได้รวบรวมเอกสาร รูปภาพ และสิ่งของ ที่เกี่ยวข้องกับบุญราศี ความเป็นมา และกระบวนการเพื่อการแต่งตั้งคุณพ่อนิโคลาสเป็นบุญราศี วีรกรรมของคุณพ่อนิโคลาส บุญราศีทั้ง 7 บ้านสองคอน ประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทย และยังได้รวบรวมวัตถุที่มีคุณค่า อาทิ พระธาตุของนักบุญต่าง ๆ ที่บรรดามิชชันนารีในยุคแรกได้นำติดตัวมา เพื่อเสริมสร้างความเชื่อความศรัทธาแก่คริสตชน

ที่อยู่:
วัดนักบุญเปโตร ซอยวัดโรมัน ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์:
0-3429-2148
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 8.00 - 17.00 น. เข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมวิทยการนำชม
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2546
จัดการโดย:
เนื้อหา:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์บุญราศีนิโคลาส

พิพิธภัณฑ์บุญราศีนิโคลาส เป็นส่วนหนึ่งใน "สักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง" วัดนักบุญเปโตร จ.นครปฐม สักการสถานแห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานเชิดชูเกียรติประวัติแห่งการเป็นบุญราศีของคุณพ่อ นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วางศิลาฤกษ์ในวันฉลองประจำปีท่านบุญราศีครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2544 แล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2546 สักการสถานนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
 
1) ส่วนที่เป็นอาคารอันเป็นวัดสำหรับประกอบศาสนพิธี และบรรจุอัฐิบุญราศี มีลักษณะสถาปัตยกรรมทรงแปดเหลี่ยม ภายนอกมีเสากลม 8 ต้น สัญลักษณ์พระวาจาของพระเจ้าเรื่องบุญลาภ 8 ประการ หลังคาไล่ระดับ 3 ชั้น บนหลังคามียอดปรางค์สูง 3 ชั้น หมายถึง พระตรีเอกภาพ พระบิดา พระบุตร และพระจิต และฤทธิ์กุศล 3 ประการ คือ ความเชื่อ ความหวัง และความรัก ผนังโดยรอบมีหน้าต่างบานไม้สักรูปกางเขน ภายในมีภาพวาดเกี่ยวกับชีวประวัติของบุญราศีตั้งแต่ปฐมวัย ชีวิตในสามเณราลัย งานแพร่ธรรม และวีระกรรมของท่าน หุ่นจำลองบุญราศี ตั้งอยู่ด้านล่างของรูปแกะสลักพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ทำด้วยไฟเบอร์กลาส ภายในหุ่นจำลองมีอัฐิบุญราศีบางส่วน และอัฐิบุญราศีบรรจุไว้ในโลง 2 ชั้น ชั้นในเป็นโลงสแตนเลส ชั้นนอกเป็นโลงไม้สัก
 
2) ส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์และสำนักงาน มีลักษณะทรงสถาปัตยกรรมเป็นแถวโค้งโอบรับอยู่ด้านหลัง อาคารหลักประกอบด้วยห้องแสดงนิทรรศการ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องศาสนภัณฑ์และของที่ระลึก ห้องสำนักงาน 
ภายในห้องนิทรรศการ ได้รวบรวมเอกสาร รูปภาพ และสิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุญราศี ความเป็นมา และกระบวนการเพื่อการแต่งตั้งคุณพ่อนิโคลาสเป็นบุญราศี วีรกรรมของคุณพ่อนิโคลาส บุญราศีทั้ง 7 บ้านสองคอน ประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทย และยังได้รวบรวมวัตถุที่มีคุณค่า อาทิ พระธาตุของนักบุญต่าง ๆ ที่บรรดามิชชันนารีในยุคแรกได้นำติดตัวมา เพื่อเสริมสร้างความเชื่อความศรัทธาแก่คริสตชน หนังสือสัพพะจะนะ พาสาไท พิมพ์ครั้งแรกที่ฝรั่งเศส ค.ศ. 1854 เหรียญที่ระลึกราชทูตไทยเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่สอง วันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 1689
 
บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2438 รับศีลล้างบาปวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2438 ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน และรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์โดยพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2469 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ ท่านทำงานอภิบาลที่วัดต่างๆ  หลายแห่ง อาทิ วัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก วัดเซนต์นิโคลาส พิษณุโลก วัดในเขตเชียงใหม่ และลำปาง เป็นต้น
 
ท่านถูกจับหลังจากประกอบศาสนกิจที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2484 ในข้อหากบฏ เป็นแนวที่ 5  ในห้วงเวลาที่ไทยเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส ท่านถูกตัดสินจำคุก 15 ปี ต่อมาท่านได้ป่วยเป็นวัณโรคและถึงแก่มรณภาพในคุกนั้นเองเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2487 รวมอายุ 49 ปี ท่านเป็นพระสงฆ์ที่เอาใจใส่งานอภิบาล มีใจเมตตาต่อคนยากจน และมีความกระตือรือร้นที่ในงานธรรมทูต ระหว่างอยู่ในคุก ท่านได้สอนคำสอนและโปรดศีลล้างบาปให้นักโทษด้วยกันที่ใกล้ตายจำนวน 68 คน สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ประกอบพิธีสถาปนาท่านเป็นบุญราศีมรณสักขีเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2543 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม ประเทศอิตาลี
 
ข้อมูลจาก: 
สำรวจภาคสนาม วันที่ 11 เมษายน 2549
แผ่นพับประชาสัมพันธ์สักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
ชื่อผู้แต่ง:
-